ĐT 08 6266 0088

Về 1111.com.vn

Đài Việt xin đưa ra chế ngộ ưu đãi dành cho khách hàng khi mua gói dịch vụ đăng tuyển từ 6 tháng trở lên.

對於客戶選購自六個月或以上刊登的服務類,台越國際有限公司為客户而提供優惠待遇。​

 

Khi khách hàng mua gói dịch vụ từ 6 tháng trở về sau sẽ được:

當客户選購从六個月或以上的服務類時:

 

1. Tạo riêng một trang chứa toàn bộ nội dung tin tuyển dụng của công ty mình bao gồm cả phần giới thiệu, logo ....

1. 創造一個網頁有包含貴公司招聘信息的所有內容,包括公司簡介、徽標......

 

2. Đặt banner ngay trang chính với nội dung tuyển dụng.

2. 將旗幟廣告放在主頁上,並附上招聘内容。

 

3. Thời gian đặt banner là 4 tuần đối với khách hàng mua gói dịch vụ 6 tháng  , 8 tuần với khách hàng mua gói dịch vụ 1 năm.

3. 在主頁擺放旗幟廣告的時間,選購六個月服務類的客户為四週和一年服務類的客户為八週。

 

​Sau đây là một số hình ảnh giúp quý khách hiểu rõ hơn:

以下是一些可以幫助客户更全面地了解之圖片:

 

1. Vị trí đặt banner: ( 旗幟廣告的位置 )

2. Khi click vào banner thì sẽ mở sang một trang mới, chứa toàn bộ nội dung tuyển dụng của công ty mình: ( 當客户按旗幟廣告時,它將打打開一個新網頁,其中包含貴公司的所有招聘内容 )

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ công ty Đài Việt.

Trân Trọng !