ĐT 08 6266 0088

Kỹ Sư Quản Lý Nhà Cung Cấp SQE 供應商管理工程師 SQE

Nơi làm việc: Hải Phòng
Mức lương: Thỏa thuận
178 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 2
Đăng tuyển: 06-03-2020
Hạn nộp hồ sơ : 12-02-2021
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作

Mô tả công việc

✔ Quản lí công việc nhà cung cấp thường ngày, bao gồm kiểm duyệt nhà cung cấp mỗi năm, kiểm tra HSF, kiểm tra nguyên liệu đầu vào
✔ Xử lí bất thường xử lí nguyên vật liệu sản xuất bất thường ( ứng phó với nhà cung cấp khi nguyên vật liệu bất thường, bao gồm kiểm điểm nguyên nhân, xử lí tồn kho, theo dõi xác nhận cải thiện hiệu quả)

✔ 供應商日常管理 ,包含供應商年度稽核、HSF測試、入料檢驗
✔ 異常處理、 產線原材異常處理(原材異常與供應商對應,含原因對策檢討、庫存處理、改善效果追蹤確認)

Yêu cầu công việc

✔ Học lực: Đại học (Chuyên ngành liên quan đến Điện tử, Chế tạo cơ khí)
✔ Ngoại ngữ: Tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Anh lưu loát
✔ Không yêu cầu kinh nghiệm

✔ 學歷:大學 (電子、機械製造等)
✔ 語言:中、英、越南文(聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通)
✔ 經驗不拘

Chế độ phúc lợi

✔ Mức lương: Thỏa thuận
✔ Hưởng theo chế độ luật lao động

✔ 薪資:面談
✔ 享受勞動法律制度

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc

Liên hệ: Ms Eve

Địa chỉ liên hệ: Khu công nghiệp VSIP hải phòng, xã thuỷ triều, khu kinh tế Đình Vũ - cát hải, Hải Phòng,

Số lượng nhân viên: 100

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc


Xem thêm
Hạn nộp hồ sơ : 12-02-2021
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ