ĐT 08 6266 0088

Kỹ Sư Quản Lí Nhà Cung Cấp SQE 供應商管理工程師 SQE

Nơi làm việc: Hải Phòng
Mức lương: Thỏa thuận
99 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 2
Đăng tuyển: 17-02-2020
Hạn nộp hồ sơ : 12-02-2021
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作

Mô tả công việc

✔ Quản lí công việc nhà cung cấp thường ngày, bao gồm kiểm duyệt nhà cung cấp mỗi năm, kiểm tra HSF, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và xử lí bất thường, xử lí nguyên vật liệu sản xuất bất thường ( ứng phó với nhà cung cấp khi nguyên vật liệu bất thường, bao gồm kiểm điểm nguyên nhân, xử lí tồn kho, theo dõi xác nhận cải thiện hiệu quả)

✔ 供應商日常管理 ,包含供應商年度稽核、HSF測試、入料檢驗及異常處理、產線原材異常處理(原材異常與供應商對應,含原因對策檢討、庫存處理、改善效果追蹤確認)

Yêu cầu công việc

✔ Không giới hạn
✔ Tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Anh lưu loát

✔ 不拘
✔ 語言: 中、英、越南文(聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通)

Chế độ phúc lợi

✔ Mức lương: thỏa thuận
✔ Hưởng các chế độ của luật lao động

✔ 薪資:面談
✔ 享受勞動法律制度

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc

Liên hệ: Mr William

Địa chỉ liên hệ: Khu công nghiệp VSIP hải phòng, xã thuỷ triều, khu kinh tế Đình Vũ - cát hải, Hải Phòng,

Số lượng nhân viên: 100

CTY TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Hòa Thạc


Xem thêm
Hạn nộp hồ sơ : 12-02-2021
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Kho vận/Vật tư/Thu mua
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ