ĐT 08 6266 0088

Claim Administrator Chinese 會中文的行政管理人員

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Mức lương: 8.500.000 - 10.000.000 VNĐ
686 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 3
Đăng tuyển: 14-02-2020
Hạn nộp hồ sơ : 10-05-2020
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作

Mô tả công việc

✔ Adjudicate and process employee benefit claims in accordance to each clients’ policies and guidelines; raise clarifications when necessary
✔ Plan and organise the processing schedule to ensure timely
✔ Prepare and deliver claims reports according to clients’ schedule
✔ Support in managing enquiries from clients or their employees
✔ Participate in new system release testing
✔ Support in issue investigation and resolution raised by clients or employees
✔ Document and maintain work procedures.

✔ 根据每位客户的政策和指导方针裁定和处理员工福利索赔;必要时提出澄清
✔ 進行計劃和組織處理時間表以確保及時
✔ 根據客戶的時間表準備並提交索賠報告
✔ 協助管理客戶或其員工的詢問
✔ 参与新系统发布测试
✔ 協助客戶或員工提出的問題調查和解決方案
✔ 記錄和維護工作程序

Yêu cầu công việc

✔University or college graduate, majoring in Chinese or Certificate.
✔Good English
✔A team player, able to work under pressure, plan and organise well
✔Computer literacy, Proficient in Microsoft Excel
✔Strong attention to details with a quality mind-set

✔ 高專/大學中文系畢業
✔ 英语熟練
✔ 會电脑文房熟練
✔ 勤快, 有責任, 良好的溝通能力


Chế độ phúc lợi

✔Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 5: 8h00 - 18h00, sáng thứ 6: từ 8h00 - 17h00
✔ Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
✔ Làm trong môi trường phát triển và sáng tạo.
✔ Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

✔工作時間: 周一到周四: 8h00 - 18h00, 周五: 8h00 - 17h00
✔享受社會保險,醫療保險,事業保險根據勞動法律 。
✔參加內部培訓和進修課程 。
✔在專業的創意環境中工作 。
✔面試中會細談

CÔNG TY TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM

Liên hệ: Ms Dung

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số lượng nhân viên: 2000

We are experts in technology, delivering smart solutions that solve business challenges and create value. Our award-winning teams apply deep expertise and passion to deliver complex IT projects globally.
Since 2000 NashTech has been delivering software development, cloud services, managed services, digital transformation and BPS from our development centres in Vietnam. Part of the Harvey Nash Group, we operate in the UK, Europe, USA, Australia, Singapore, Vietnam and Japan.
This enables us to go where our clients go, ensuring they have the technology services they need to support strategic business growth. Whether you’re looking to increase the capacity of your existing tech team or want to outsource a project to a specialised partner, NashTech has a model tailored to your specific business needs.
Xem thêm
Hạn nộp hồ sơ : 10-05-2020
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Biên dịch/Phiên dịch
Hành chính/Thư ký/Trợ lý
Nhân sự
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ