ĐT 08 6266 0088

Tổng Vụ // General Affairs Officer // 總務幹事

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
405 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 11-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Xếp lịch họp trong nội bộ công ty/ lịch cho khách hàng.
✔ Lên lịch các cuộc họp và gửi tới những người có liên quan vào mỗi thứ 7.
✔ Chịu trách nhiệm đặt vé, chỗ ở và phương tiện đi lại cho khách.
✔ Chuẩn bị hành trình cho khách.
✔ Cập nhật danh sách khách mời được SCI xác nhận để sắp xếp khách sạn và nhà hàng thuận tiện nhất.
✔ Sắp xếp phòng ở trong công ty cho khách.
✔ Chịu trách nhiệm đón khách đúng giờ.
✔ Chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn, đồ uống cho khách chu đáo và đúng giờ.
✔ Chịu trách nhiệm nộp đơn xin và theo dõi hộ chiếu của nhân viên nước ngoài/ giấy phép công tác/ thẻ cư trú.
✔ Chịu trách nhiệm đặt vé cho nhân viên nước ngoài.
✔ Đảm bảo theo dõi và ghi chép kịp thời các dịch vụ bảo trì đới với toàn bộ xe của công ty.
✔ Phát hành hóa đơn chi trả tiền taxi.

✔ Organize corporate meeting schedule/ visitors’ schedules.
✔ Plot meeting calendar and send to all concerned personnel every Saturday.
✔ Responsible for booking, reservation, accommodation and transportation for all visitors.
✔ Prepare itinerary for visitor.
✔ Update SCI accreditation for hotels and restaurants for convenience in the reservation of all visitors gatherings.
✔ Attends of visitors accommodation in the factory.
✔ Responsible for the correct and on time fetching visitors.
✔ Responsible for the correct and on time fetching of the preparation of food , beverage for guests.
✔ Responsible for the application and monitoring of Expatriate Visa/ Working Permit/Resident Card/ Police Immigration Office.
✔ Responsible for the ticket booking of the Expatriate.
✔ Ensures on time monitoring and recording of maintenance and services rendered for all company vehicle.
✔ Issues taxi voucher.

✔ 組織公司會議時間表/訪客時間表。
✔ 繪製會議日曆並在每週六發送給所有相關人員。
✔ 負責所有參觀者的預訂,預訂,住宿和交通。
✔ 為訪客準備行程。
✔ 更新酒店和餐館的SCI認證,以方便預訂所有參觀者聚會。
✔ 出席參觀工廠的住客。
✔ 負責正確,準時的訪客。
✔ 負責準確,準時地為客人準備食物和飲料。
✔ 負責申請和監督外籍簽證/工作許可證/居民卡/警察移民局。
✔ 負責外籍員工的機票預定。
✔ 確保及時監控和記錄所有公司車輛的維護和服務。
✔ 出租車券。

Yêu cầu công việc

✔ Tiếng Anh hay tiếng Trung tốt.
✔ Tốt khi sử dụng máy vi tính.
✔ Kỹ năng xử lý người tốt.
✔ Có thể xem xét những người có nền du lịch.

✔ Good English or Chinese.
✔ Good at using computers.
✔ Good people handling skill .
✔ Can consider people with tourism background .

✔ 良好的英語或中文。
✔ 擅長使用電腦。
✔ 良好的人員處理技能。
✔ 可以考慮具有旅遊背景的人。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------