The Toppick – ชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์น้อยลง | จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาอิสลาม

The Toppick – ชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์น้อยลง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยพิว เผยผลการศึกษาพบว่า ในปี 2019 ชาวอเมริกันอายุ 18 ปีขึ้นไป ระบุว่านับถือศาสนาคริสต์น้อยลง 12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากปี 2009
วันที่ 17 ตุลาคม สำนักวิจัยพิว (Pew Research Center) ได้เผยผลสำรวจแนวโน้มการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน โดยในช่วงปี 2018 และ 2019 ได้ทำการสำรวจชาวอเมริกัน 12,738 คน ผ่านทางโทรศัพท์ พบว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) นิยามว่าตัวเองเป็นชาวคริสต์น้อยลงจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2009 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจ 12,529 คน มีสัดส่วนผู้นับถือศาสนาคริสต์ 77 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้สำนักวิจัยพิวการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2009 ถึงเดือนกรกฎาคมปี 2019 รวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ 168,890 คน
ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ผู้ไม่นับถือศาสนา ซึ่งประกอบด้วยทั้งผู้ที่ระบุว่าไม่ได้นับถืออะไรเป็นพิเศษ ผู้ถือแนวคิดอเทวนิยม (Atheist) ไม่เชื่อในพระเจ้า อไญยนิยม (Agnostic) ไม่ปักใจเชื่อว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีอยู่ รวมกันแล้วมีสัดส่วน 26 เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นจากปี 2009 ซึ่งมีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์
แม้ว่าศาสนจักรและความเชื่อทางคริสตศาสนาจะยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองในสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น ในประเด็นของการเสนอแก้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ ทว่าสัดส่วนของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาก็มีจำนวนลดลง
จำนวนผู้ที่ไปโบสถ์อย่างน้อยเดือนละครั้งนั้น ลดลง 7 เปอร์เซ็นต์จากทศวรรษที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 52 เปอร์เซ็นต์ในปี 2009 ขณะที่ปัจจุบันชาวอเมริกัน 54 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาปีละเพียงสามสี่ครั้งหรือน้อยกว่านั้น
แนวโน้มที่ลดลงนี้เกิดขึ้นทั้งกับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์และโรมันคาทอลิก จากการสำรวจของสำนักวิจัยพิว ผู้ใหญ่ที่ระบุว่าตัวเองเป็นโปรเตสแตนท์ มี 43 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจาก 51 เปอร์เซ็นต์ในปี 2009 ทางด้านคาทอลิกเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ จาก 23 เปอร์เซ็นต์ในปี 2009
ติดตาม TheToppick ทาง VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

The Toppick - ชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์น้อยลง

วิชาสังคมศึกษา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตอนที่ 4 (ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธ-พราหมณ์-ฮินดู)

โดย อาจารย์วันทนา ทวีคุณธรรม
อาจารย์ประจำหมวดสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ออกอากาศทาง CU Radio FM 101.5 MHz วันที่ 27/05/2563
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่
https://curadio.chula.ac.th/ClassOnairLogin.php

วิชาสังคมศึกษา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตอนที่ 4 (ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธ-พราหมณ์-ฮินดู)

ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด “สลามประเทศไทย” : มุสลิมเมืองเพชร (23 มิ.ย. 59)

ด้วยความที่เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณ เพชรบุรีจึงเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยผู้หลากหลายชาติพันธ์ หนึ่งในนั้นคือชาวมุสลิม ที่ว่ากันว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่เพชรบุรีแห่งนี้มาหลายร้อยปี
ชาวมุสลิมเพชรบุรีส่วนใหญ่จะอาศัยกันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ของ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จนดูคล้ายกับว่าวันเวลาที่นี่จะหยุดเดิน
ติดตามชมรายการทางนำชีวิต อิสลาม ชุด \”สลามประเทศไทย\” ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 04.00 04.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://gplus.to/ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด “สลามประเทศไทย” : มุสลิมเมืองเพชร (23 มิ.ย. 59)

วิชาสังคมศึกษา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตอนที่ 5 (ศาสนาเปรียบเทียบ คริสต์-อิสลาม)

โดย อาจารย์วันทนา ทวีคุณธรรม
อาจารย์ประจำหมวดสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ออกอากาศทาง CU Radio FM 101.5 MHz วันที่ 03/06/2563
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่
https://curadio.chula.ac.th/ClassOnairLogin.php

See also  Hướng dẫn trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh từ A đến Z | Tiếng Anh công sở | giám đốc đối ngoại tiếng anh là gì

วิชาสังคมศึกษา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตอนที่ 5 (ศาสนาเปรียบเทียบ คริสต์-อิสลาม)

อะไรคือหลักศาสนาพุทธที่แท้จริง – พุทธทาส

แม้กระทั่งวันนี้พุทธบริษัทยังจับหลักไม่ได้ว่า หลักของพุทธศาสนาที่แท้จริง และมีระบบสั้น ๆ ว่าอย่างไร? หรือมีรูปร่างอย่างไร ที่เห็นโดยมาก ได้แก่ หมวดอริยสัจ หมวดมรรคมีองค์ ๘ หมวดไตรสิกขา หมวดไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หรือหลัก 3 ประการในโอวาทปาติโมกข์ คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บรืสุทธิ์
ทั้งหมดถูกมองไปคนและแง่คนละมุม จับกันไม่สนิท ไม่ลงรอยกันจนเหลือเพียงหมวดเดียว ข้อเดียว คำเดียว การที่มีหมวดต่าง ๆ มากทำให้ไม่รู้ว่าจะศึกษาอะไรดี ทั้งนี้เพราะผู้ศึกษาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ต้องการอะไร และจะไปไหน
สาเหตุอีกอย่างที่ทำให้ไม่เข้าใจหลักศาสนา คือ การเข้าใจธรรมะบางหมวดผิด เพราะเข้าใจความหมายของคำที่ผิดจากพุทธประสงค์เดิม ทำให้เป็นสิ่งที่ค้านกันในตัวเอง ทำให้มีคำอธิบายมากขึ้น ๆ ซับซ้อน ยากขึ้นทุกที คนที่พบเห็นยิ่งยึดถือ โดยหลงผิดว่า ยิ่งเข้าใจยาก ยิ่งดี หรือ ยิ่งเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนา เช่น ปฏิจจสมุปบาท มีการอธิบายไว้มาก นิยมศึกษา แต่ก็หาสาระไม่ได้ในการใช้เป็นหลักปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์

อะไรคือหลักศาสนาพุทธที่แท้จริง - พุทธทาส

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆHọc tiếng trung tại đây

Leave a Comment