TẬP 27: HIỀN ANH TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI ANTIFAN | antifan

TẬP 27: HIỀN ANH TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI ANTIFAN

Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm nhiều kiến thức hơn tại đây

HiềnAnhNguyễnPhương HằngChistinaNguyenĐạiNamWoderlandĐạiNam Thần Tiên

chú thuỷ
thuyveston
chú thuỷ
Dunglovoi
iTinHay
Tin Mới
Tin Nóng
Tin cập nhật
Tin hôm nay
Tinnong24h
Tintuc24h
tin24h
tintuc
tinnhanh
iTinHay
Tin Mới
Tin Nóng
Tin cập nhật
Tin hôm nay
Tinnong24h
Tintuc24h
tin24h
tintuc
tinnhanh

TẬP 27: HIỀN ANH TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI ANTIFAN

TẬP 27: HIỀN ANH TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI ANTIFAN

Choi Tae Joon(최태준) – Bittersweet | So I Married an Anti-Fan(그래서 나는 안티팬과 결혼했다) OST PART 2 MV | ซับไทย

Watch in HD 1080p
English/Thai lyrics are available Turn on CC to see 🙂
UNOFFICIAL MV
Please don’t cut,edit or reupload.
Subscribe all my channel for more video update.
เพลงประกอบซีรีส์เกาหลี So I Married an AntiFan 2021 (그래서 나는 안티팬과 결혼했다)
그래서나는안티팬과결혼했다OST SoIMarriedAnAnitiFan
SoIMarriedTheAnitiFan SOOYOUNG CHOISOOYOUNG CHOITAEJOON CHANSUNG IQIYI NaverTV

ALL MY CHANNEL
JRUOST :: https://www.youtube.com/channel/UC6_5plrbfn6AYXElJ38ZCzg
JRUOSTT :: https://www.youtube.com/channel/UCB3Ht0pcvWP23tfvICIENg

Email : [email protected]

LYRICS :: CREDIT BY : Genie
https://genie.co.kr/detail/songInfo?xgnm=93277870

Information :: Genie
https://genie.co.kr/detail/albumInfo?axnm=82040897

[금토드라마 “그래서 나는 안티팬과 결혼했다” OST PART.2]금토드라마 “그래서 나는 안티팬과 결혼했다” OST Part.2의 주자로 극을 이끄는 주인공 후준 역을 맡은 배우 ‘최태준’과 부드러운 미성과 특유의 매력적인 고음으로 사랑받는 가수 ‘권민제’가 나선다.

“Bittersweet”은 앞서 발매되었던 “Pop star”와 함께 극중 글로벌 KPOP 톱스타인 주인공 후준(최태준 분)의 활동곡으로, 달콤하게 때로는 엇갈리는 인연을 표현한 곡이다. 통통 튀는 듯한 기타 반주를 시작으로, 전체적으로 리드미컬한 사운드 위로 흐르는 달달한 가사가 매력적인 곡으로, ‘최태준’의 부드러우면서도 담백한 보이스가 곡이 가진 매력을 더욱 돋보이게 하고 있다. ‘당신이 나타난 순간부터 느낀 달콤하면서도 새까만 이 맛이 사랑인지 궁금하다’는 내용의 가사는 어쿠스틱한 악기 사운드와 어우러져 극중 후준의 팬뿐만 아니라, 시청자들의 마음도 사로잡을 것으로 기대된다. 특히, 드라마의 음악감독인 이철원 감독이 직접 작사, 작곡에 참여해 곡의 완성도를 높였다.

See also  เครื่องแปลภาษาพกพา(ตัวTopใส่ซิมได้)ตอนที่2. แปลได้ 117 ภาษา รุ่น Elon Ew1 ราคา 5,900 เก็บเงินปลายทาง | เครื่อง แปล ภาษา หมา

두번째 트랙인 “네가 분다”는 드라마의 사랑스러운 영상미와 좋은 케미를 이루는 발라드 곡이다. 달콤한 미성과 뛰어난 가창력으로 인정받고 있는 가수 “권민제”가 본인만의 스타일로 멋지게 곡을 해석하여 듣는 이들이 온전히 몰입할 수 있는 멋진 곡을 만들어 냈다는 평이다. “슬기로운 의사생활” OST ‘사랑하게 될 줄 알았어’의 ROZ, “달의 연인 보보경심 려” OST “All With You”의 감동is, “힘쎈여자 도봉순” OST ‘그대란 정원’의 기현석 등 많은 명곡을 프로듀싱한 작가들이 의기투합해 만들어 곡의 퀄리티를 향상시킨 점 역시 주목할 만하다.

한편, “그래서 나는 안티팬과 결혼했다”는 세계적인 KPOP 톱스타 후준(최태준 분)과 그의 안티팬으로 낙인 찍힌 잡지사 기자 이근영(최수영 분)의 티격태격 로맨틱 코미디를 담은 작품으로, 지난 4월 30일 첫 방송 이후 많은 시청자들의 사랑을 받고 있다.

Credit
Executive Producer 이우현
Producer 장태웅

1. 최태준 Bittersweet
Lyrics by 이철원, 김문철
Composed by 이철원, 박슬기, 김문철
Arranged by 이철원
All programming 이철원
Guitar Performed by 최재혁
Keyboard Performed by 이철원
Chorus by 이신성
Recorded by 이신성
Mixed by 이철원
Mastered by 이철원

2. 권민제 네가 분다
Lyrics by 감동is, ROZ, 기현석
Composed by 감동is, ROZ, 기현석
Arranged by 감동is, ROZ, 기현석
All programming 기현석, 이상규, 박지원
Guitar Performed by 이태욱
Keyboard Performed by 기현석
Bass Performed by 박지원
Chorus by 이상규
Recorded by 홍수연 @ 개나리싸운드
Mixed by 홍성준 @ 개나리싸운드
Mastered by 권남우 @ 821 Sound Mastering

• I don’t own anything.No copyright infringement intended.No profit is being made,it was only fanmade.
• Sorry for everything wrong.
• Hope your guys enjoin my video.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. THANK YOU FOR WATCHING

See also  ภาษาอังกฤษ บท The Giant Plants Island Plants We Eat | นิทาน ภาษา อังกฤษ แปล ไทย พร้อม คํา อ่าน

Choi Tae Joon(최태준) - Bittersweet | So I Married an Anti-Fan(그래서 나는 안티팬과 결혼했다) OST PART 2 MV | ซับไทย

LINYERAS CRU – ANTIFAN

LINYERAS CRU ANTIFAN

Tema perteneciente al album “Fristail, Birra, Faso”.
Resubido a mi canal, ya que no se encuentra disponible en Internet.

LINYERAS CRU - ANTIFAN

So I married an anti fan ep12 Joon felt jealousy

So I married an anti fan ep12 Joon felt jealousy

Việt Hương nổi nóng đáp trả cực gắt khi bị antifan ch.ử.i: Ai tin nghệ sĩ nữa!

Việt Hương trưa ngày 10/9/2021

Việt Hương nổi nóng đáp trả cực gắt khi bị antifan ch.ử.i: Ai tin nghệ sĩ nữa!

Youngjae (영재)(GOT7) – Pop Star | So I Married an Anti-Fan (그래서 나는 안티팬과 결혼했다) OST PART 1 MV | ซับไทย

Watch in HD 1080p
English/Thai lyrics are available Turn on CC to see 🙂
UNOFFICIAL MV
Please don’t cut,edit or reupload.
Subscribe all my channel for more video update.
เพลงประกอบซีรีส์เกาหลี So I Married an AntiFan 2021 (그래서 나는 안티팬과 결혼했다)
그래서나는안티팬과결혼했다OST SoIMarriedAnAnitiFan
SoIMarriedTheAnitiFan SOOYOUNG CHOISOOYOUNG CHOITAEJOON CHANSUNG IQIYI NaverTV Youngjae 영재 GOT7

ALL MY CHANNEL
JRUOST :: https://www.youtube.com/channel/UC6_5plrbfn6AYXElJ38ZCzg
JRUOSTT :: https://www.youtube.com/channel/UCB3Ht0pcvWP23tfvICIENg

Email : [email protected]

LYRICS :: CREDIT BY : Genie
https://genie.co.kr/detail/songInfo?xgnm=93227666

Information :: Genie
https://genie.co.kr/detail/albumInfo?axnm=82032310

[금토드라마 “그래서 나는 안티팬과 결혼했다” OST PART.1]금토드라마 “그래서 나는 안티팬과 결혼했다” OST Part.1의 주자로 뛰어난 가창력과 부드러운 음색으로 사랑받고 있는 그룹 “GOT7”의 보컬 ‘영재’와 극을 이끄는 주인공 후준 역을 맡은 배우 ‘최태준’이 나선다.

“Pop star”는 극중 글로벌 KPOP 톱스타인 주인공 후준(최태준 분)의 활동곡으로, 퓨쳐베이스 장르의 곡이다. 기타 반주의 담백한 도입부를 지나 전체적으로 통통 튀는 사운드가 매력적인 곡으로, ‘영재 (GOT7)’의 부드러운 미성이 곡이 가진 매력을 더욱 돋보이게 하고 있다. ‘별이 없는 어두운 곳에서도 오직 너에게 들릴 노래를 부르겠다’는 내용의 가사는 다채로운 악기 사운드와 어우러져 극중 후준의 팬뿐만 아니라, 시청자들의 마음도 사로잡을 것으로 기대된다.

더불어, 같은 곡을 후준 역의 배우 ‘최태준’이 직접 불러 드라마 팬들에게 더 큰 몰입감을 선사했다. 곡 특유의 밝은 분위기와 진정성 있는 가사를 가수 못지 않게 훌륭히 소화해냈다는 평이다.

한편, “그래서 나는 안티팬과 결혼했다”는 세계적인 KPOP 톱스타 후준(최태준 분)과 그의 안티팬으로 낙인 찍힌 잡지사 기자 이근영(최수영 분)의 티격태격 로맨틱 코미디를 담은 작품으로, 지난 4월 30일 첫 방송 이후 많은 시청자들의 사랑을 받고 있다.

See also  แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ก่อนไปสัมภาษณ์งานต้องดู! Job Interview Questions | แนะ นํา ตัว เป็น ภาษา อังกฤษ สอบ สัมภาษณ์

Credit
Executive Producer 이우현
Producer 장태웅
Lyrics by 이철원, 김문철
Composed by 이철원, 박슬기, 김문철
Arranged by 이철원, 박슬기
All programming 이철원, 박슬기
Guitar Performed by 최재혁
Keyboard Performed by 이철원, 박슬기
Chorus by 김문철
Recorded by 조영길 @ bitz Studio
Mixed by 조영길 @ bitz Studio
Mastered by 권남우 @ 821 Sound Mastering

• I don’t own anything.No copyright infringement intended.No profit is being made,it was only fanmade.
• Sorry for everything wrong.
• Hope your guys enjoin my video.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. THANK YOU FOR WATCHING

Youngjae (영재)(GOT7) - Pop Star  | So I Married an Anti-Fan (그래서 나는 안티팬과 결혼했다) OST PART 1 MV | ซับไทย

SO I MARRIED AN ANTIFAN FINAL EP SPECIAL CLIP ENG SUB happy ending

guys it’s finally!!!!!!!!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️
happening he proposed
the final ep and the final ending special for you guys
and thanks you for your love and support fam through out this drama journey 😊

SO I MARRIED AN ANTIFAN FINAL EP SPECIAL CLIP ENG SUB happy ending

ANTIFAN – MI MUNDO (Live – FazetaTV)

Vídeo del tema “Mi Mundo”, extraído del concierto “ANTIFAN/VVV/Dharmacide. Live at Metropol Studios” emitido en formato streaming para FazetaTV.

El contenido completo está disponible en exclusiva en FazetaTV (VOD), para los interesados, pudiendo disponer del mismo desde la fecha de emisión de estreno, 29 de julio 10 pm hasta: 2 de agosto 11:59 pm (GMT+2)

ANTIFAN - MI MUNDO (Live - FazetaTV)

|| SO I MARRIED AN ANTIFAN || First kiss of Geun Yang & Who joon

soimarriedanantifan

|| SO I MARRIED AN ANTIFAN || First kiss of Geun Yang & Who joon

ANTIFAN хайлайт #3

Нарезка коммьюнити стримеров, которые отлично проводят время. No drama no stress, без негатива 😇

Все тут: https://www.twitch.tv/team/antifan

В этой нарезке:
00:00 sexxxyreagan
02:09 nmode
03:52 2misery
05:01 dumb_move_guy
06:28 bagick
07:18 ekzoversi
07:38 samuralshrek
09:33 Конец

https://www.twitch.tv/sexxxyreagan
https://www.twitch.tv/nmode
https://www.twitch.tv/2misery
https://www.twitch.tv/dumb_move_guy
https://www.twitch.tv/bagick
https://www.twitch.tv/ekzoversi
https://www.twitch.tv/samuralshrek

ANTIFAN хайлайт #3

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem nhiều thông tin mới tại đâyhọc tiếng trung tại đây

Leave a Comment