ĐT 08 6266 0088

Tìm ứng viên

Tất cả hồ sơ thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
Hồ sơ ứng viên
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Lương

吳青孝 Ngô Thanh Hiếu

Phiên dịch 翻譯

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

1 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

4 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam

Văn Thị Hóa 文氏化

Nhân Viên Văn Phòng 文房人員

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

3 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Trưởng phòng

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Trương Minh Công 張明功

Nhân Viên IT IT人員

4 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

phạm ngọc hoàng

kỹ sư điện-電氣工程師

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thuần

Nhân Viên 文員

Mới tốt nghiệp

6.500.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai

Võ Thi Hiền 武氏贤

Thu Mua 採購

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

12 năm

30.000.000 VNĐ

Chức vụ:Phó Giám đốc

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nguyễn Thị Khánh Hiếu

Phiên dịch tiếng Trung 中文翻譯

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Nguyễn Ngọc Trang 阮玉妝

Trợ lý xuất nhập khẩu 進出口助理

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

3 năm

6.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

5 năm

7.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đà Nẵng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết