ĐT 08 6266 0088

Tìm ứng viên

Tất cả hồ sơ thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
Hồ sơ ứng viên
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Lương

Vương Ngọc Mai 王玉梅

Nhân Viên văn Phòng 辦公室職員

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Phu Nhộc Làn 傅玉蘭

Nhân Viên Văn Phòng 辦公室人員

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Nghiêm Yến Tâm 嚴雲燕

Nhân Viên Văn Phòng 辦公室人員

14 năm

14.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Đàm Thị Hiểu Trúc 谭氏晓竹

Nhân Viên Văn Phòng 辦公室人員

Mới tốt nghiệp

8.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương, Đồng Nai

Vòng Mộc Liên 黃木蓮

Phiên Dịch 翻譯

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Sỳ Kim Thúy 徐金翠

Thu Mua 採購

4 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Huỳnh Văn Vũ 黄文武

Thu Mua,Tổng Vụ 採購, 總務 文員

3 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Lâm Nhật Bẩu 林日寶

Sinh Quản 生管

3 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Phạm Thị Thảo 范氏草

Phiên Dịch 翻譯

10 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

范氏红桃

Nhân Viên 人員

Mới tốt nghiệp

9.000.000 VNĐ

Chức vụ:Trưởng phòng

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Đặng Oanh Dũng 鄧轟勇

Trợ Lý 翻譯

1 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Vòng A Tài 黄永辉

Nhân Viên Kinh Doanh 業務人員

10 năm

25.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

TCHENG A SÁNG 鄭興富

Nhân Viên Hành Chính 行政人員

26 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

8 năm

15.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đồng Nai

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết