ĐT 08 6266 0088

Tìm ứng viên

Tất cả hồ sơ thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
Hồ sơ ứng viên
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Lương

Mới tốt nghiệp

Tiếng Trung/Cao cấp

Tiếng Anh/Trung cấp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Hà Nội

4 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội, Bắc Giang

Phạm Thị Ngọc 范氏玉

Trợ Lý / Phiên Dịch 助理 / 翻譯

8 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Đường Văn Nam 杨文男

Nhân Viên Kinh Doanh 銷售人員

3 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội, Hà Tỉnh

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Nguyễn Thị Thuyên 阮金荃

Nhân Viên Văn Phòng 辦公室人員

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội, Bắc Giang

1 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Lư Đạt Phong 盧達楓

Trợ Lý 助理

2 năm

15.500.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Hà Nội

3 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội, Lạng Sơn

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

陈海英

Nhân Viên 文員

1 năm

10.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

武德盛

Nhân Viên 人員

3 năm

Tiếng Trung/Cao cấp

Tiếng Anh/Sơ cấp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hà Nội

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết