ĐT 08 6266 0088

Tìm ứng viên

Tất cả hồ sơ thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
Hồ sơ ứng viên
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Lương

Hoàng Văn Hoàn 黄文环

Trợ Lý Tổng Giám Đốc 總經理助理

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Huỳnh Ca Mỹ 黃嘉美

Phiên Dịch 翻譯

20 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Nguyễn Thị Ngọc Yến 阮氏玉燕

Sinh Quản 生管倉庫管理人員

4 năm

13.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Nuyễn Xuân Giáo 阮春教

Quản Lý Sản Xuất 生產管理

7 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Hoàng Tuyết 王雪

Kế Toán 會計

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Lê Thị Chinh 黎氏正

Quản Lý Theo Dõi Đơn 跟單管理員

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Diệp Màu Thanh 葉茂青

Nhân Viên Hành Chính 行政人員

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Văn Thành Hưng 文成興

Phiên Dịch 翻譯

2 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Bình Dương

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Trưởng phòng

Nơi làm việc:Bình Dương, Hà Tỉnh, Quảng Bình

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Phạm Hồng Tiên 范紅仙

QC 兼翻譯 QC kiem phiên dịch

5 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Bình Dương

Trương Quốc Phương 溫志榮

Nhân Viên Thu Mua 採購人員

20 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An

10 năm

Tiếng Trung/Cao cấp

Tiếng Anh/Trung cấp

Thỏa thuận

Chức vụ:Trưởng phòng

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết