ĐT 08 6266 0088

Tìm ứng viên

Tất cả hồ sơ thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm
Hồ sơ ứng viên
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ
Lương

1 năm

20.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc, Cao Hùng

1 năm

50.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

1 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Nguyễn Hoàng Bình An 阮黃平安

Du Học Sinh 留學生

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Nguyễn Thị Hương 阮氏香

Du Học 留學

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Lê Thị Khánh Hoa 黎氏卿花

Du hoc Đài Loan 台灣 留學

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Đoàn Nguyễn Nhật Vy 段阮日微

Du Học Sinh 留學生

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Lê Ngọc Thùy Linh 黎玉垂玲

Du Học 留學

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Phạm Thị Ngọc Khen 范氏玉贊

Du Học và Việc Làm 留學和工作

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Huỳnh Vi Thục Quyên 黃偉淑娟

Du Học Bậc Tiến Sĩ 博士留學

4 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Lê Ngọc Thùy Linh 黎玉垂玲

Du học 留學

Mới tốt nghiệp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

2 năm

Tiếng Trung/Trung cấp

Tiếng Anh/Trung cấp

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

6 năm

Thỏa thuận

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc, Tân Bắc

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

Trương Nguyễn Minh Phương ( muốn XKLĐ )

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 中文翻譯員

2 năm

Tiếng Trung/Trung cấp

25.000.000 VNĐ

Chức vụ:Nhân viên

Nơi làm việc:Đài Bắc

Ứng viên đã từng ở Nước Ngoài

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết