ĐT 08 6266 0088

Gói đăng tuyển dụng

Hướng dẫn mua gói và thanh toán

Gói Đăng Tuyển Dụng

 • 1111.com.vn cung cấp các gói dịch vụ đa dạng trong lựa chọn, phù hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự của mỗi doanh nghiệp với các chức năng hấp dẫn.
 • Thông tin tuyển dụng nổi bật hơn với nội dung tin đăng tuyển mang đậm nét văn hóa riêng của công ty.
 • Thông tin đăng tuyển của doanh nghiệp sẽ hiển thị trực tuyến trên www.1111.com.vn chúng tôi trong vòng 30 ngày.
 • Gói đăng tin miễn phí chỉ được đăng miễn phí trong 07 ngày và 02 tin đăng (áp dụng cho khách hàng từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc ).Xem chi tiết tại đây

Gói Đăng Tuyển Dụng

SILVER

3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

1.800.000đ

Đăng tuyển

 • Đăng tuyển cơ bản ( 30 ngày)
 • Giới hạn 2 tin đăng
 • 刊登( 30天)
 • 刊登2項目為限

 

GOLD

̶4̶̶.̶̶2̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

2.500.000đ

Đăng tuyển

 • Đăng tuyển (30 ngày)
 • Tô đậm và đỏ tiêu đề (2 tuần)
 • Tin đăng hiển thị tuyển gấp (2 tin)
 • Giới hạn 4 tin đăng
 • 刊登( 30天)
 • 紅色粗體標題 (2週)
 • 刊登資訊緊急位置出現(2項目)
 • 刊登4項目為限

PLATIN

5̶̶.̶̶8̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

3.500.000đ

Đăng tuyển

 • Đăng tuyển (30 ngày)
 • Tô đậm và đỏ tiêu đề(3 tuần)
 • Tin đăng hiển thị tuyển gấp(2 tin)
 • Giới hạn 6 tin đăng
 • 150 điểm xem CV 
 • Hỗ trợ 3 CV
 • 刊登( 30天)
 • 紅色粗體標題 (3週)
 • 刊登資訊緊急位置出現(2項目)
 • 刊登6項目為限
 • 150分查看應徵者履歷表
 • 協助3應征者履歷表

DIAMOND

8̶̶.̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

5.000.000đ

Đăng tuyển

 • Đăng tuyển (45 ngày)
 • Tô đậm và đỏ tiêu đề(3 tuần)
 • Tin đăng hiển thị tuyển gấp(3 tin)
 • Giới hạn 10 tin đăng
 • Mỗi ngày 12 điểm lọc CV ứng viên
 • Hỗ trợ từ 3-5 CV
 • 刊登( 45天)
 • 紅色粗體標題 (3週)
 • 刊登資訊緊急位置出現(3項目)
 • 刊登10項目為限
 • 每天12分點數查看應徵者履歷表(不累積)
 • 協助3 – 5應征者履歷表

SUPER

2̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

11.900.000đ

Đăng tuyển

 • Tô đậm và làm đỏ tiêu đề : 3 tháng
 • Tin đăng hiển thị tuyển gấp (5 tin)
 • Không giới hạn tin đăng
 • Tặng 100 điểm xem CV
 • Bảo lưu gói đăng tuyển (1 năm không quá 2 lần)
 • Hỗ trợ 3-5 CV
 • 紅色粗體標題:3个月
 • 刊登急徵顯示 (5項目)
 • 刊登項目不限
 • 贈送100分點數查看應征者履歷表
 • 保留刊登期限(1年不過2次)
 • 協助3 – 5應征者履歷表

SUPERVIP

5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶đ

20.900.000đ

Đăng tuyển

 • Tô đậm và đỏ tiêu đề : 6 tháng
 • Tin đăng hiển thị tuyển gấp (5 tin)
 • Không giới hạn tin đăng
 • Tặng 200 điểm xem CV 
 • Bảo lưu gói đăng tuyển (1 năm không quá 3 lần)
 • Hỗ trợ 3-5 CV
 • 紅色粗體標題:6个月
 • 刊登急徵顯示 (5項目)
 • 刊登项目不限
 • 贈送200分點數查看應征者履歷表
 • 保留刊登期限(1年不過3次)
 • 協助3 – 5應征者履歷表

 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết