ĐT 08 6266 0088

Kế Toán 會計

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Mức lương: 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ
680 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 10
Đăng tuyển: 03-07-2017
TIN ĐÃ HẾT HẠN

Mô tả công việc

- Xây dựng các qui trình kế toán phù hợp, các qui trình kiểm soát hiệu quả.
- Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, baó cáo Thuế theo qui định của pháp luật.
- Kiểm soát thu-chi, chi phí.
- Hiểu biết các văn bản pháp lý hiện hành.
- Tham mưu về tài chính cho ban giám đốc.
- Lên kế hoạch và quản lý dòng tiền cho công ty.
- Làm công tác ngoại giao, quan hệ đối nội đối ngoại với các cơ quan liên quan tới thuế, tài chính.

- 公司帳冊記錄及憑證之核算及保管
- 公司內外財務報告之資訊蒐集、編製及說明
- 遵循法令規章辦理公司稅務各項工作
- 審核外部人員所計算的資料
- 公司對外帳款的處理
- 編制公司管理報表及預算

Yêu cầu công việc

- Thành thạo về Microsoft
- Thành thạo các dữ liệu kế toán
- Có kinh nghiệm kế toán
- Ưu tiên biết tiếng Trung

- 熟練文房系統
- 熟練會計軟件
- 具有會計經驗
- 會中文優先

Chế độ phúc lợi

- Mức lương 5 - 15 triệu
- Nghỉ chủ nhật
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được thưởng nếu đạt hiệu suất công việc tốt.

- 薪資: 500-1500萬
- 週日休
- 現行規定的社會保險、醫療保險
- 有依規定之 休假及特別休假

尚楊國際責任有限公司 - Công ty TNHH Quốc tế Shang Yang

Chuỗi cửa hàng trà - mua bán trang thiết bị nhà bếp
Xem thêm
TIN ĐÃ HẾT HẠN
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Hành chính/Thư ký/Trợ lý
Ngoại ngữ
Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ