ĐT 08 6266 0088

Về 1111.com.vn

Đối với các gói dịch vụ website 1111.com.vn sau khi khách hàng (nhà tuyển dụng ) chọn mua và thanh toán cho chúng tôi, sau đó bắt đầu tính phí dịch vụ(cá gói dịch vụ thường có thời hạn là 30 ngày). Trong quá trình sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng hoặc xem hồ sơ ứng viên, nếu nhà tuyển dụng đã tìm được ứng viên thích hợp và không có nhu cầu đăng tuyển thêm. Chúng tôi sẽ bảo lưu số ngày còn lại của gói dịch vụ tương ứng trong thời hạn 12 tháng. Kể từ ngày kích hoạt dịch vụ. Hiện tại công ty Đài Việt  không có chính sách hoàn tiền đối với các gói dịch vụ đã được kích hoạt, vì vậy chúng tôi xin thông báo để nhà tuyển dụng được biết.