PHỦ KHAI PHONG TẬP 1 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT | phim phu khai phong

PHỦ KHAI PHONG TẬP 1 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 1 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 1 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 10 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 10 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

See also  #ลูกง่วงนอนแต่ไม่ยอมนอน งอแงเวลาง่วง #ลูกนอนยาก เกิดจากอะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร #overtiredbaby | ลูกไม่ยอมนอน

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 10 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 66 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 66 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 66 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 2 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 2 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 2 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 79 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 79 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

See also  รังสินีรีสอร์ท เชียงราย Top view | รีสอร์ท เชียงราย ราคา ถูก

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 79 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 7 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 7 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 7 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

Phủ Khai Phong Tập 1 Full HD Không Quảng Cáo

Phủ Khai Phong Tập 1 Full HD   Không Quảng Cáo

[PHIM HAY 2021] KHAI PHONG PHỦ – TẬP 01 | XỬ KỲ ÁN ĐẢ LONG BÀO | PHIM CỔ TRANG KIẾM HIỆP TRUNG QUỐC

⚔ BAO CÔNG XỬ ÁN x KHAI PHONG PHỦ | PHIM CỔ TRANG KIẾM HIỆP TRUNG QUỐC ⚔

Bao Chửng là một thẩm phán huyền thoại đã từng phục vụ trong thời kỳ Tống Bắc Tống cổ ở Trung Quốc. Ông được vua sắc phong làm phủ doãn phủ Khai Phong chấp chưởng kinh kỳ, với sự trợ giúp của tú tài thi rớt Công Tôn Sách và giang hồ nghĩa sĩ Nam Hiệp Triển Chiêu đã giúp ông phá được nhiều vụ án.Là vị quan thanh liêm được mọi người kính nể, hoàng thượng tin tưởng nhưng điều đó không có nghĩa là Bao Chửng có thể bình yên tận lực với chức trách của mình. Kỳ tài phá án của ông luôn là mối lo ngại đối với không ít vương gia, quan lại và họ sẵn sàng tìm mọi cách diệt trừ phủ Khai Phong nhằm bảo toàn những án mạng bí mật đã được che giấu nhiều năm tháng. Và Khai Phong phủ cũng vì thế mà nhiều lần nổi sóng…

See also  3 สาวหมอลำ ฮิตมหาชน [ เดือนเพ็ญ อำนวยพร - ฮันนี่ ศรีอิสาน - ศิริพร อำไพพงษ์ ] | ตรวจหวย 1 สค.63

✔️ Xem trọn bộ : https://bit.ly/2ZxKUIs
✔️ Đăng ký/ Subcribe: http://bit.ly/2Iaf1u4
✔️ Follow Page DOP TV: https://bitly.vn/4zdy

DOPTV PhimTrungQuốc PhimCổTrang KhaiPhongPhủ Baothanhthiên
© Bản quyền thuộc về DOP TV
© Copyright by DOP TV ☞ Do not Reup

[PHIM HAY 2021] KHAI PHONG PHỦ - TẬP 01 | XỬ KỲ ÁN ĐẢ LONG BÀO | PHIM CỔ TRANG KIẾM HIỆP TRUNG QUỐC

PHỦ KHAI PHONG TẬP 95 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 95 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 95 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

PHỦ KHAI PHONG TẬP 78 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC PHIM BỘ MỚI: http://metub.net/TNKPhimKiemHiep

PHỦ KHAI PHONG TẬP 78 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT
NỘI DUNG:
Phim “ Khai phong phủ “ thuộc thể loại cổ trang do Trung quốc sản xuất câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, khác với phiên bản chính, phim nói về Bao Chửng lúc còn trẻ, nhân vật quan thanh liêm chính trực, thông minh hơn người và có đầu óc rất nhanh nhẹn khi phá được nhiều vụ án lớn trong kinh thành. Trong đó Bao Chửng đã giải oan cho cặp anh em Vương Triều và Mã Hán và họ đền ơn bằng cách đi theo Bao Chửng để bảo vệ người, tiếng tâm vang xa, nhanh chóng tin tức vào hoàng cung và nhà Vua biết được sự tài trí của Bao Chửng, ông được phong quan và trở thành một vị quan thanh liêm đi giải oan cho bá tánh trong thiên hạ.
DIỄN VIÊN: Huỳnh Duy Đức, Trương Mông, Can Đình Đình….
ĐẠO DIỄN: Trịnh Hoa

baothanhthien phukhaiphong baocong trienchieu baochuan thamtu phimphaan phimtrungquoc phimbo vtv vtv2

© Bản quyền thuộc về TNK
© Copyright by TNK ☞ Do not Reup

PHỦ KHAI PHONG TẬP 78 (BAO CÔNG 2019) FULL HD | PHIM CỔ TRANG PHÁ ÁN HAY NHẤT

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem thêm các bài viết thuộc chuyên mục phim tại đây

Leave a Comment