ĐT 08 6266 0088

Phân Tích Hệ Thống Lean // Lean System Analyst // Lean 系統分析師

Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: Thỏa thuận
531 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 1
Đăng tuyển: 11-04-2018
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”應徵此份工作
Hướng dẫn ứng tuyển

Mô tả công việc

✔ Chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu, gởi báo cáo đúng thời hạn, và có khả năng phân tích báo cáo.
✔ Phân chia công việc cho các thành viên công bằng và quản lý được tình trạng công việc, đánh giá công việc hoạt đông của thành viên nhóm và hỗ trợ hoàn thành công việc đúng thời hạn.
✔ Tiếp tục theo dõi và kiểm tra bảo đảm các bộ phận liên quan duy trì thực hiện các công việc theo như dự án.
✔ Duy trì sự hoà hợp trong bộ phận, hướng các thành viên đến sự yêu thích công việc, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc.
✔ Học hỏi tất cả các vấn đề về Lean trong lĩnh vực sản suất may mặc, hỗ trợ đào tạo các thành viên mới, chịu trách nhiệm huấn luyện đào tạo.

✔ Responsible of collecting data, summary numbers, sending buyer reports on time and project anaylsis report.
✔ Arrange works to members equitable and monitor the project status, evaluate team member's preformance and provide full support to finish project within timeline.
✔ Keep follow up, sustain new procedure and create audit system to make sure related department keep sustain.
✔ To maintain harmony of team, leading team members to enhance the sense of accomplishment, reduce turnover rate.
✔ Studies all the areas to implement the lean concept in the entire garment manufacturing process. Assist new comers training. Respondible of be company training school trainer.

✔ 負責數據採集, 統整, 定期繳交客人要求的報告及專案分析報告。
✔ 分配工作給組員並追蹤組員專案進度。
✔ 持續追蹤新流程執行狀況。
✔ 保持部門內部和諧, 帶領組員提升工作成就感, 降低離職率。
✔ 了解LEAN的概念及工廠製程, 協助訓練新進部門成員, 擔任公司訓練中心講師

Yêu cầu công việc

✔ Kĩ năng giao tiếp tốt.
✔ Ưu tiên sử dụng sản phẩm may mặc hoặc giày dép.
✔ Sẵn sàng làm việc trong sản xuất.
✔ Tư duy phê phán.
✔ Sẵn sàng học hỏi quy trình may.

✔ Good communication skill.
✔ Garment or footwear factory experience preferred .
✔ Willing to work in production .
✔ Critical thinking .
✔ Willing to learn garment process.

✔ 良好的溝通技巧。
✔ 服裝或鞋類工廠經驗者優先。
✔ 願意在生產中工作。
✔ 批判性思維。
✔ 願意學習服裝加工。

Chế độ phúc lợi

✔ Có xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương.
✔ Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, thách thức và thân thiện.
✔ Điều chỉnh lương hàng năm.
✔ Cơ hội quảng cáo.
✔ Bồi thường bao gồm lương cơ bản.
✔ phụ cấp vị trí, trợ cấp nhà ở và vé tàu, tiền thưởng tham gia, tiền thưởng đặc biệt (tháng Tư, tháng Chín và cuối năm dựa trên CNY).
✔ Có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
✔ Có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài (kiểm toán viên, khách hàng ...).
✔ Sẽ làm việc với người quản lý nước ngoài.

✔ We have shuttle from Ho Chi Minh City to Binh Duong.
✔ International, professional, challenged and friendly working environment.
✔ Annual salary adjustment.
✔ Promotion opportunities.
✔ Compensation package includes base salary.
✔ Position allowance, housing and traval allowance, attendance bonus, special bonus (april, sept and year end based on CNY).
✔ Have a lot of opportunities to learn and develop yourself.
✔ Have a lot of opportunities to communicate with external parties (auditors, customers, etc).
✔ Will work with a foreign manager.

✔ 我們有從胡志明市到平陽的班車。
✔ 國際化,專業化,挑戰性和友好的工作環境。
✔ 年薪調整。
✔ 促銷機會。
✔ 補償方案包括基本工資。
✔ 職位津貼,住房和旅行津貼,出勤獎金,特別獎金(4月,9月和年底以人民幣為基準)。
✔ 有很多機會學習和發展自己。
✔ 有很多機會與外部各方溝通(審核員,顧客等)。
✔ 將與外國經理合作。

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ESPRINTA(VIỆT NAM)

Liên hệ: Ms LƯU TỊNH UYỂN

Địa chỉ liên hệ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Số lượng nhân viên: 1000

Sản phẩm của công ty được sản xuất khẩu qua nước ngoài đã đăng ký chất lượng hàng hóa và công ty không ngừng nâng cao chất lượng, cũng như mẫ mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy công ty đã có thêm đối tác lớn ở nước ngoài như Mỹ, Newzilan… Hiện nay công ty đã và đang mở rộng thêm quy mô sản xuất, hiện nay công ty có 4.500 công nhân, dự tính sẽ tăng lên 6.000 công nhân và có tổng số máy là 6.640 cũng dự tính trong tương lai gần sẽ trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.


Xem thêm
Vui lòng bấm "ỨNG TUYỂN" để ứng tuyển công việc này/ 請按“應選”您所關注的工作
Hướng dẫn ứng tuyển
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang -------------------
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------