Học giao tiếp tiếng Lào #01 : cách chào hỏi | Học tiếng Lào dễ như bóc chuối | học tiếng lào giao tiếp

Học giao tiếp tiếng Lào #01 : cách chào hỏi | Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
: FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
: Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
: whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

Học giao tiếp tiếng Lào #01 : cách chào hỏi | Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

Học tiếng Lào "qua phiên âm" # Bài 1

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
👉 : FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
👉 : Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
👉 : whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

See also  วิธีแปลภาษาแค่คลิกเดียว ใน google chrome | ที่แปลภาษา

Học tiếng Lào "qua phiên âm" # Bài 1

Học tiếng Lào – Bài 11: Chào hỏi và Giới thiệu

Học tiếng Lào Tiếng Lào Giao tiếp
Bài 11: Chào hỏi và Giới thiệu
HocTiengLao TiengLaoGiaoTiep GiaoTiepTiengLao
HocTiengLaoCungAiden ChaoHoivaGioiThieu TiengLao

Học tiếng Lào -  Bài 11: Chào hỏi và Giới thiệu

Học tiếng Lào #13 | Những câu thông dụng khi đi chợ

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
👉 : FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
👉 : Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
👉 : whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

Học tiếng Lào #13 | Những câu thông dụng khi đi chợ

HỌC TIẾNG LÀO THỤ ĐỘNG TRONG KHI NGỦ BÀI 1 – CHÀO HỎI GIỚI THIỆU

Đây là những câu đầu tiên để giao tiếp với người Lào dành cho các bạn mới sang Lào 1 vài ngày đầu tiên, các bạn tham khảo nhé!
Mời các bạn xem video 100% đọc được chữ Lào khi chưa biết gì tại đây:
https://youtu.be/uWcSQH9mNE

HỌC TIẾNG LÀO THỤ ĐỘNG TRONG KHI NGỦ BÀI 1 - CHÀO HỎI GIỚI THIỆU

Tiếng Lào giao tiếp #03 | Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
: FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
: Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
: whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

See also  รายการ สุภาษิต ติดฮา ตอน กินบนเรือน...ขี้รดบนหลังคา | กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา

Tiếng Lào giao tiếp #03  | Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

Học tiếng Lào #18 | Các động từ thông dụng | ຄຳກຳມະ

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
👉 : FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
👉 : Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
👉 : whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

Học tiếng Lào #18 | Các động từ thông dụng | ຄຳກຳມະ

Luyện nghe tiếng Lào #01 :cách chào hỏi | ການທັກທາຍ

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
👉 : FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
👉 : Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
👉 : whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

Luyện nghe tiếng Lào #01 :cách chào hỏi | ການທັກທາຍ

Tiếng Lào giao tiếp #05| Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
: FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
: Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
: whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

See also  ai2 Algorithm คืออะไร | Method คืออะไร | Model คืออะไร — เรียน AI [Little Class] | contraption แปลว่า

Tiếng Lào giao tiếp #05| Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

Tiếng Lào giao tiếp #06| Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

✍(◔◡◔) ♥ Tiếng Việt Lào với cô Pachai ♥ ✍(◔◡◔)
☏ vui lòng liên lạc | ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ ☏
✔Kênh mới “Tiếng Việt – Lào với cô Pachai”
http://www.youtube.com/c/TiếngViệtLàovớicôPachai
❤ Chương trình : Học tiếng Lào dễ như bóc chuối
https://www.youtube.com/watch?v=d62_htA3gFw&list=PLYHJjpNZSd1deaoaH0L1x5hMEW1FoXC
❤ Chương trình : Học tiếng Việt dễ như ăn kẹo
https://www.youtube.com/watch?v=RYQg0LEl10k&list=PLYHJjpNZSd2uWqKrf4b7JqsMvKjDgNR7
👉 : FB page học tiếng Việt “ຮຽນພາສາຫວຽດ ນຳປາໃຈ
https://www.facebook.com/co.pachai/
: FB page học tiếng Lào “3chaismiletraning”
https://www.facebook.com/achan.pachai/
: Tiktok “co.pachai”
tiktok.com/@co.pachai
: whatsapp : +85620 29214042
https://wa.me/8562029214042

Tiếng Lào giao tiếp #06| Học tiếng Lào dễ như bóc chuối

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem nhiều thông tin mới tại đâyhọc tiếng trung tại đây

Leave a Comment