GIỚI THIỆU

TỪ HỢP TÁC

Có thể nói, chưa bao giờ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan lại diễn ra tốt đẹp và toàn diện như hiện nay: liên tiếp những đợt sóng đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam cùng với hàng loạt thanh niên ưu tú Việt Nam đến Đài Loan học tập, làm việc, nghiên cứu trong 20 năm qua;… Gốc rễ của quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện nay khởi nguồn từ quan điểm cốt lõi: Tận dụng thế mạnh của quốc gia này để giải quyết các vấn đề của quốc gia kia và song trùng phát triển hướng đến mục tiêu:

ĐẾN CƠ HỘI VÀ SỨ MỆNH KÉP

Làm sao để tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng có: kỹ năng, ý thức, tác phong, tay nghề, kinh nghiệm đủ sức “GÁNH VÁC” sứ mệnh công nghiệp hóa đất nước đồng thời làm sao để đào tạo, giáo dục, huấn luyện được đội ngũ nhân viên Việt Nam thấu hiểu được văn hóa làm việc Đài Loan để tạo sự an tâm tuyệt đối cho các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư kinh doanh tại Việt Nam luôn là trăn trở thường nhật của Đài Việt. Khi gắn kết “ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM” trong mối quan hệ năng lực nhân viên và việc làm – doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ giải quyết trọn vẹn sứ mệnh kép mà Đài Việt theo đuổi.

SỰ KẾT HỢP VÀ GIAO THOA GIỮA:

sẽ vừa giúp doanh nghiệp Đài Loan giữ vững sự phát triển đồng thời tạo ra một đội ngũ nhân lực có trình độ thực tiễn, tác phong chuyên nghiệp với năng suất và hiệu quả làm việc cao cho Việt Nam. Việt Nam, hiện nay đang đối mặt với những thách thức vô cùng lớn trên đường tiến đến công nghiệp hóa, có thể nói bài toán nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc thông qua nâng cao năng lực làm việc, thái độ, tác phong, kỹ năng, tay nghề, kinh nghiệm,…cho nguồn nhân lực trẻ Việt Nam là một trong những yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, tiềm lực, sức mạnh và thành tựu ngày nay của Nhật Bản được tạo nên chủ yếu dựa trên quan điểm: khai thác sức mạnh và tiềm năng con người thông qua hệ thống các TIÊU CHUẨN, NGUYÊN TẮC, TRIẾT LÝ làm việc hiệu quả – Đã được kiểm chứng và thừa nhận toàn thế giới. Có thể nói con người là mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp Nhật Bản dù hoạt động ở đâu. Do vậy một trong những mối “lo âu” lớn nhất của doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư vào Việt Nam là chất lượng nguồn nhân lực có đáp ứng tốt các tiêu chuẩn, văn hóa của họ trong công việc hay không?

Nguồn: 1111.com.vn