ĐT 08 6266 0088

Credit Officer. Nhân Viên Tín Dụng 信貸員

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
1367 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 2
Đăng tuyển: 14-11-2017

Mô tả công việc

✔ Develop & manage potential customers upon the Bank's business strategy.
Phát triển và quản lý khách hàng tiềm năng theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng
跟據銀行的業務策略開發和管理潛在客戶
✔ Prepare loan related documents & analysis over the customer's business sector, financial background, due diligence, etc.
Chuẩn bị các tài liệu và phân tích liên quan đến khoản vay liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, nguồn tài chính, vv
準備所有質料與分析有相關到貸款相關到客戶經營的財務來源。
✔ Responsible for monitoring credit quality of the portfolio with all risk factors
Chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng và giám sát danh mục đầu tư với tất cả các yếu tố nguy cơ
負責監督所有風險因素組合的信用質量
✔ Deploy and monitor periodical/casual on-site check with clients’ mortgages and collaterals
Triển khai và giám sát định kỳ / kiểm tra thường kỳ tại chổ với các khoảng thế chấp và tài sản thế chấp của khách hàng
定期实施和监督/定期檢查抵押间隔客戶財產抵押
✔ Maintain sensitivity to economic and regulatory issues which may impact specific account
Duy trì sự nhạy cảm đối với các vấn đề kinh tế và quy định có thể ảnh hưởng đến tài khoản cụ thể
保持經濟和監管問題的敏感度會影響到具體的賬號
✔ Fully acknowledge & comply with legal & credit related regulations as well as Know Your Client (KYC) practice
Nhận thức đầy đủ & tuân thủ quy định pháp luật liên quan và tín dụng cũng như biết khách hàng thực tế của bạn (KYC)
充分承認并遵守法律和信用相關法規以及了解現實你的客戶(KYC)
✔ Perform cross-sale of other banking services including: Cash & Deposit, Remittance & Trade Finance, etc.
Thực hiện bán chéo các dịch vụ ngân hàng khác bao gồm: Tiền mặt & Tiền gửi, Chuyển tiền & Tài chính Thương mại, v.v.
進行交叉銷售和其他銀行服務包括:現金和存款,匯款&貿易融資
✔ Closely cooperate with other colleagues & departments to fulfill all tasks assigned
Hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp và phòng ban khác để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao
与同事和其他部门密切合作,完成所有分配的則無
✔ Career :Finance / Invest / Bank
Ngành nghề :Tài chính / Đầu tư / Ngân hàng
事業 :財政 / 投資 / 銀行

Yêu cầu công việc

✔ At least 3 years working as Corporate Banking Credit Officer; An advantage with experience at State-Owned or well-known Commercial Bank
It nhất 3 năm nhân viên làm viẹc tại công ty tín dụng ngân hàng . lợi thế với kinh nghiệm trong ngân hàng thương mại nổi tiếng hay quốc doanh
至少有三年在银行信貸工作經驗,有著名的商業銀行或者有經驗的優勢
✔ Excellent at written and spoken English; A plus with good command in Mandarin
Thông thạo tiếng anh + thông thạo tiếng trung
清通英文+清通中文
✔ Strong sale capability & good skills of analysis, communication and negotiation
Có khả năng bán hàng , kỹ năng phân tích tốt , giao tiếp và đàm phán tốt
有銷售能力,良好分析能力,溝通和談判技巧
✔ Highly adapt to work well in team, under pressure..
Có tính thích ứng làm việc nhóm ,chịu áp lực công việc
適應團隊工作,承受壓力
✔ Possess the personality of loyalty, honesty, self-confidence and modesty
Tính cách trung thành , thành thực ,tự tin và khiêm tốn
具有忠誠,誠實,自信和謙虛的個性
✔ Strong spirit of fearing no failure or difficulties to challenge pressure or hardship
Tinh thần mạnh mẽ không sợ thất bại hay khó khăn khi đối mặt với ắp lức thách thức hay sự gian khổ
強烈的精神不怕面對威脅不怕失敗或困難壓力
✔ Highly adaptive to travelling or working trips
Thích ứng cao với những chuyến đi công tác hay chuyến đường dài
適應高商務出差或長途旅行

Chế độ phúc lợi

Salary: Negotiate
Lương : thỏa thuận
薪資:面議

Công Ty SinoPac Bank

Liên hệ: Mr C.Oanh

Địa chỉ liên hệ: 2A-4A Ton Duc Thang Str., Dist.1, HCMC

Điện thoại: 0908 454 690 - Email: leoanh.dam@sinopac.com

Công ty SinoPac Bank Chuyên lĩnh vực nghành nghề :Ngân Hàng
Xem thêm
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Khác
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------