100 ประโยคใช้บ่อยในภาษาจีน 日常用语100 句 EP.1 by PoppyYang #เรียนภาษาจีน #สอนภาษาจีน #学汉语 #poppyyang | วันในภาษาจีน

100 ประโยคใช้บ่อยในภาษาจีน 日常用语100 句 EP.1 by PoppyYang #เรียนภาษาจีน #สอนภาษาจีน #学汉语 #poppyyang

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

100 ประโยคใช้บ่อยในภาษาจีน 日常用语100 句by PoppyYang
ศัพท์เพียบ
PoppyYangเหล่าซือจัดประโยคน่ารู้ 100 ประโยคมาให้เรียนรู้กันแล้วค่ะ
.
汉语日常用语100句
Hànyǔ rìcháng yòngyǔ 100(yì bǎi) jù
ฮั่นหวี่ ฉาง ย่ง 100 (อี้ไป่) จวี้
ประโยคภาษาจีนที่บ่อยในชีวิตประจำวัน 100 ประโยค

ชุดที่ 1
(120)

1.你好!
nĭhǎo
หนีห่าว
สวัสดี

2.请!
qǐng
ฉิ่ง
เชิญ

3.对不起。
duì bu qǐ
ตุ้ย ปู ฉี่
ขอโทษ

4.谢谢!
xièxie
เซี่ยเซีย
ขอบคุณ

5.不用谢!
bú yòng xiè
ปู๋ ย่ง เซี่ย
ไม่เป็นไร,ไม่ต้องขอบคุณ.

6.你早!
nĭzǎo
หนีเจ่า
อรุณสวัสดิ์

7.晚安!
wǎn’ān
หวั่นอัน
ราตรีสวัสดิ์

8.请问,您贵姓?
qǐng wèn, nín guì xìng?
ฉิ่ง เวิ่น,หนิน กุ้ย ซิ่ง
ขอทราบคุณแซ่(นามสกุล)อะไร

9.请原谅!
qǐng yuánliàng
ฉิ่ง เยวียนเลี่ยง
โปรดให้อภัย

10.再见!
zàijiàn
ไจ้เจี้ยน
แล้วพบกันใหม่

11.没关系!
méiguānxi
เหมยกวนสิ
ไม่เป็นไร

12.请坐!
qǐng zuò
ฉิ่ง จั้ว
เชิญนั่ง

13.欢迎光临!
huānyíng guānglín
ฮวนอิ๋ง กวงหลิน
ยินดีต้อนรับ

14.请喝茶!
qǐng hē chá
ฉิ่ง เฮอ ฉา
เชิญดื่มน้ำชา

15.请多关照!
qǐng duō guānzhào
ฉิ่ง ตัว กวนเจ้า
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ/ครับ
.
16.请多指教!
qǐng duō zhǐjiào
ฉิ่ง ตัว จื่อเจี้ยว
กรุณาชี้แนะด้วยคะ/ครับ
指教(zhǐjiào/จื่อเจี้ยว)ชี้แนะ

17.谢谢您的合作!
xièxie nín de hézuò
เซี่ยเซีย หนิน เตอ เหอจั้ว
ขอบคุณที่คุณให้ความร่วมมือ
合作(hézuò/เหอจั้ว)ร่วมมือ

18.对不起,让您久等了。
duì bu qǐ,ràng nǐ jiǔ děng le
ตุ้ย ปู ฉี่ , ยรั่ง หนิน จิ๋ว เติ่ง เลอ
ขอโทษที่ให้คุณรอนาน
让(ràng/ยรั่ง)ทำให้
久(jiǔ/จิ่ว)นาน
等(děng/เติ่ง)รอ

19.没关系,我刚到。
méi guān xi,wǒ gāng dào
เหมยกวนสิ , หว่อ กัง เต้า
ไม่เป็นไร ฉัน/ผมเพิ่งถึง
刚(gāng/กัง)เพิ่ง,เพิ่งจะ
到(dào/เต้า)ถึง

20.对不起给您添麻烦了。
duì bu qǐ gěi nín tiān má fán le
ตุ้ย ปู ฉี่ เก่ย หนิน เทียน หมาฟัน เลอ
ขอโทษที่ทำให้คุณต้องลำบาก
给(gěi/เก่ย)ให้
添(tiān/เทียน)เพิ่มเติม
麻烦(máfan/หมาฟัน)ลำบาก,ยุ่งยาก

21.我能为您做什么?
wǒ néng wèi nín zuò shénme?
หว่อ เหนิง เว่ย หนิน จั้ว เสินเมอ?
ฉันสามารถช่วยคุณทำอะไรไหมคะ/ครับ
能(néng/เหนิง)สามารถ,ได้
为(wèi/เว่ย)สามารถ
做(zuò/จั้ว)ทำ
什么(shénme/เสินเมอ)อะไร

See also  ผัดซีอิ๊ว | เซ็งแซ่ แต่ง ประโยค

22.您走好。
nín zǒu hǎo
หนิน โจ๋ว เห่า
เดินดีๆนะคะ/ครับ,เดินทางปลอดภัย
走(zǒu/โจ่ว)เดิน,เดินทาง
好(hǎo/เห่า)ดี

23.没关系,我刚到。
méi guān xi,wǒ gāng dào
เหมยกวนสิ, หว่อ กัง เต้า
ไม่เป็นไร ฉันเพิ่งถึง
刚(gāng/กัง)เพิ่งจะ
到(dào/เต้า)ถึง

24.请问您需要帮助吗?
qǐngwèn nín xū yào bāngzhù ma?
ฉิ่งเวิ่น หนิน ซวีเย่า ปังจู้ มา?
ไม่ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหม
请问(qǐngwèn/ฉิ่งเวิ่น)ขอโทษค่ะ(ใช้ในการถาม)
需要(xūyào/ซวีเย่า)ต้องการ
帮助(bāngzhù/ปังจู้)ช่วยเหลือ
吗(ma/มา)ไหม,หรือเปล่า

25. 请问您找谁?
qǐng wèn nín zhǎo shéí?
ฉิ่ง เวิ่น หนิน เจ่า เสย?
ไม่ทราบว่าคุณต้องการพบใครคะ/ครับ
找(zhǎo/เจ่า)หา
谁(shéi/เสย)ใคร

26.我叫…(ชื่อนามสกุล)…
wǒ jiào…(ชื่อนามสกุล)…
หว่อ เจี้ยว…(ชื่อนามสกุล)…
ฉันชื่อ…(ชื่อนามสกุล)…
我(wǒ/หว่อ)ฉัน,ผม
叫(jiào/เจี้ยว) ชื่อ,เรียกชื่อว่า

27. 麻烦您请…(นามสกุล)…先生/小姐/女士接电话。
máfán nín qǐng…(นามสกุล)…xiānsheng/xiǎojie/nǚshì jiē diànhuà
หมาฝัน หนิน ฉิ่ง…(นามสกุล)…เซียนเซิง/เสียวเจี่ย/นวี่ซื่อ เจีย เตี้ยนฮว่า
รบกวนคุณช่วยเชิญ(เรียก)คุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง______รับโทรศัพท์หน่อยคะ/ครับ
麻烦(máfán/หมาฝัน)รบกวน,ยุ่งยาก
请(qǐng/ฉิ่ง)เชิญ
先生/(xiānsheng/เซียนเซิง)คุณผู้ชาย
小姐(xiǎojiě/เสียวเจี่ย)คุณผู้หญิง(ใช้กับผู้หญิงที่อายุไม่มาก)
女士(nǚshì/หนี่ซื่อ)คุณผู้หญิง
接(jiē/เจีย)รับ
电话(diànhuà/เตี้ยนฮว่า)โทรศัพท์

28. 请稍等。
qǐng shāo děng
ฉิ่ง เซา เติ่ง
กรุณารอสักครู่
请(qǐng/ฉิ่ง)กรุณา
稍(shāo/เซา)สักครู่
等(děng/เติ่ง)รอ
กรุณารอสักครู่ ยังสามารถพูดว่า 请等一下儿(qǐng děng yí xiàr/ฉิง เติ่ง อี๋ เซี่ย)
============
https://www.facebook.com/212902375560526/videos/2423605724434687/
============
ติดตามอัพเดทได้ทุกวันที่
www.instagram.com/poppyyang
www.facebook.com/oecschool
www.youtube.com/ariyablink
wechat: poppyariyablink
Line: poppyariyablink

PoppyYang 杨美乐 oecschool โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์
มาฝึกภาษาจีนกันค่ะ เรียนกับPoppyYangเก่งจีนแน่นอน
汉语 中文 学中文 学汉语 普通话 learnchinese LearningChinese Mandarin vocabulary ภาษาจีน ภาษาจีนวันละคำ ภาษาจีน แมนดาริน คำศัพท์ เรียนจีน pat7 patจีน
ภาษาไทย 学泰语 学泰文 泰语 泰文

100 ประโยคใช้บ่อยในภาษาจีน 日常用语100 句 EP.1 by PoppyYang #เรียนภาษาจีน #สอนภาษาจีน #学汉语 #poppyyang

คำศัพท์ภาษาจีน 星期 วันต่างๆในสัปดาห์ พร้อมประโยคง่ายๆ |BO LAOSHI

大家好!สวัสดีค่ะทุกคน
วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่อง การเรียกชื่อวันต่างๆใน 7 วันกันค่ะ
星期(xīng qī ซิง ชี)สัปดาห์
星期一(xīng qī yī ซิง ชี อี)วันจันทร์
星期二(xīng qī èr ซิง ชี เอร้อ)วันอังคาร
星期三(xīng qī sān ซิง ชี ซาน)วันพุธ
星期四(xīng qī sì ซิง ชี ซื่อ)วันพฤหัสบดี
星期五(xīng qī wǔ ซิง ชี อู่)วันศุกร์
星期六(xīng qī liù ซิง ชี ลิ่ว)วันเสาร์
星期日(xīng qī rì ซิง ชี ยรื้อ)วันอาทิตย์
星期天(xīng qī tiān ซิง ชี เทียน)วันอาทิตย์
วันอาทิตย์เราสามารถใช้ได้ทั้ง 2แบบนะคะ จะใช้ตัวไหนก็ได้เลยค่ะ
————————
เพิ่มเติมจาากในคลิป
ประโยคถามตอบที่มักจะเจอกันบ่อยๆ
A:一个星期有几天? หนึ่งสัปดาห์มีกี่วัน?
Yī gè xīngqī yǒu jǐ tiān
อี๋ เก้อ ซิงชี โย่ว จี่ เทียน
B:一个星期有七天。หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน
Yī gè xīngqī yǒu qī tiān
อี๋ เก้อ ซิงชี โย่ว ชี เทียน
A:今天是星期几? วันนี้คือวันอะไร?
Jīntiān shì xīngqī jǐ
จินเทียน ซรื่อ ซิงชี จี่
B:今天是星期日。|今天是星期天。 วันนี้คือวันอาทิตย์
Jīntiān shì xīngqī rì | Jīntiān shì xīngqī tiān
จินเทียน ซรื่อ ซิงชี ยรื้อ | จินเทียน ซรื่อ ซิงชี เทียน
————————
📝คำศัพท์เพิ่มเติม
有(yǒu โย่ว)มี
几(jǐ จี่)กี่ ใช้ถามจำนวนที่นับได้
天(tiān เทียน)วัน
是(shì ซรื่อ)เป็น คือ ใช่
📝เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัน
今天(jīn tiān จิน เทียน)วันนี้
明天(míng tiān หมิง เทียน)พรุ่งนี้
昨天(zuó tiān จั๋ว เทียน)เมื่อวาน
前天(qián tiān เชียน เทียน)เมื่อวานซืน
后天(hòu tiān โห้ว เทียน)วันมะรืน
——————
ติดตามคลิปต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ ช่อง YOUTUBE : BO LAOSHI
https://youtube.com/channel/UCa6tHY0yMgzyL7UIpeOylg
และ ภาพบัตรคำ สื่อการเรียนการสอนได้ที่
FACEBOOK FANPAGE : BO Laoshi สอนจีน
https://web.facebook.com/bolaoshixchinese?_rdc=1\u0026_rdr
เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน ภาษาจีน เรียนจีน สอนภาษาจีน chinese ไวยกรณ์จีน 汉语语法 星期 สัปดาห์ภาษาจีน ประเทศจีน ไต้หวัน BOLAOSHI BOLaoshiสอนจีน

See also  พะแนงไก่ Chicken Panang Curry Thai Food วิธีทำอาหารไทยเมนูอร่อย แกงพะแนง เมนูข้าวแกงทำง่ายขายคล่อง | แพนง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาจีน 星期 วันต่างๆในสัปดาห์ พร้อมประโยคง่ายๆ |BO LAOSHI

การเขียนวัน/เดือน/ปี ในภาษาจีน ฉบับเข้าใจง่ายใน 3 นาที

สวัสดีค่ะทุกคน นี่เป็นวีดีโอเเรกที่ใหม่อัปลงช่องยูทูปของตัวเองนะคะ ทำด้วยกันกันเพื่อนคู่หู (ต่อลาภ)
เป็นคลิปการสอนการเขียนวัน/เดือน/ปี ในภาษาจีนฉบับกระชับ เข้าใจง่ายใน3นาที นี่เป็นคลิปเเรกของพวกเรา ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดเเชร์ เเละกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

ถ้าเพื่อนๆอยากให้เรา ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไร สามารถคอมเม้นใต้คลิปได้เลยนะคะ
ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะค่าาาา
Created using Powtoon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create

การเขียนวัน/เดือน/ปี ในภาษาจีน ฉบับเข้าใจง่ายใน 3 นาที

วัน เดือน ปี ในภาษาจีน

星期 月 年

วัน เดือน ปี ในภาษาจีน

เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

เรียนจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆHọc tiếng trung tại đây

Leave a Comment