ĐT 08 6266 0088

Job Description for Relationship Manager Quản lý Quan Hệ khác hàng 對應客戶管理

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
1428 Lượt xem
Số lượng cần tuyển 2
Đăng tuyển: 14-11-2017

Mô tả công việc

✔Visit credit customers, collect information and documents;
Thăm khách hàng tín dụng , thu thập thông tin và tài liệu
訪問信用客戶,收集信息和文件
✔Review Loan Approval Report prepared by Credit Officer;.
Xem xét phê duyệt khoảng cho vay ,bởi nhân viên tín dụng chuẩn bị
信貸人員審議批准貸款問題
✔Review loan agreements and proceed the security agreement notarization and registration
Kiểm soát hợp đồng vay vốn và tiến hành công chứng hợp đồng thỏa thuận đảm bảo và đăng ký
審查貸款合同和并進行審批合同協議保證和註冊
✔Follow up and monitor the customer‘s business performance, loan outstanding;
Theo dõi giám sát hoạt động kinh doanh của khách hàng , cho vay và nợ
跟蹤監督客戶的經營活動,貸款和債務
✔Assist Marketing Manager in developing customers;.
Hộ trợ giám đốc kinh doanh và phát triển khách hàng
協助業務經理和發展客戶
✔Compliance with all applicable banking laws, regulations and BSA/AML Policies
Tuân thủ tất cả các luật ngân hành quy định chính sách BSA/AML
遵守所有銀行法律和BSA/AML政策規定

Yêu cầu công việc

✔BA degree in Banking-Finance, Economics or Trade.
Có bằng cấp cử nhân, tài chính ngân hàng kinh tế hoặc thương mại
有學士文憑,金融銀行經濟或商業
✔Knowledge of finance, credit, banking transaction. Ability to assess the potential customers for marketing activities;.
Có kiến thức về tài chính , tính dụng , giao dịch ngân hàng, có khả năng đánh giá khách hàng tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh
了解金融,信貸,銀行交易,有能力評估潛在客戶的營銷活動
✔Well understanding about credit analysis;..
Phải hiểu biết về phần phân tích tín dụng
有信用分析知識
✔3 year experience in related position
Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
有3年相關职位工作
✔Fluent in English; A plus with good command in Mandarin
Tiếng anh thông thạo + tiếng hoa thông thạo
清通英文+清通中文
✔Knowledge of CITAD, VCBMoney, SWIFT Alliance as well as computer applications.
Có kiến thức về CITAD , VCBMoney , SWIFT Allian cũng như các ứng dụng máy tính
了解SITAD、VCBMoney , SWIFT Allian 以及電腦應用程序
✔Strong capability & good skills of communication and negotiation
Có năng lực và kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
有強大的溝通和談判能力和溝通技巧
✔Highly adapt to work well in team, under pressure..
Có tính thích ứng làm việc nhóm ,chịu áp lực công việc
適應團隊工作,承受壓力
✔Possess the personality of loyalty, honesty, self-confidence and modesty.
Tính cách trung thành , thành thực ,tự tin và khiêm tốn
具有忠誠,誠實,自信和謙虛的個性

Chế độ phúc lợi

Salary: Negotiate
Lương : thỏa thuận
薪資:面議

Công Ty SinoPac Bank

Liên hệ: Mr C.Oanh

Địa chỉ liên hệ: 2A-4A Ton Duc Thang Str., Dist.1, HCMC

Điện thoại: 0908 454 690 - Email: leoanh.dam@sinopac.com

Công ty SinoPac Bank Chuyên lĩnh vực nghành nghề :Ngân Hàng
Xem thêm
Giới tính Bất kỳ
Cấp bậc Nhân viên
Ngành nghề Quản lý điều hành
Ngôn ngữ hồ sơ Bất kỳ

Dễ dàng và nhanh chóng tạo hồ sơ trực tuyến để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu tại Việt Nam và Đài Loan.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGAY
Hướng dẫn download CV mẫu

Hướng dẫn download CV mẫu

NGÂN HÀNG NHÂN LỰC ĐÀI VIỆT 11111 tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TÌM VIỆC

HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Bạn đang muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình? 1111 tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ bạn tìm công việc thích hợp

Xem chi tiết
Đầu trang
請發短信給我們
----------------------------------------------- --------------------------------------