ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้ | ของเล่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้

ของเล่นพื้นบ้าน \”โก๋งเก๋ง\”

วิดีทัศน์สื่อการสอน เรื่องของเล่นพื้นบ้านล้านนา \”หลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นล้านล้านนาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา\”
ขอขอบคุณ
พ่อหลวงอานนท์ ไชยรัตน์
คุณคัณโท อันทแกล้ว
คุณสรศักดิ์ ดวงศรี
คุณขจรศักดิ์ ปัญญาเรือง
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา
สถานที่
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา “สลีปิงจัยแก้วกว้าง”
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
(รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ บุญมี
(ผู้วิจัย)
เพลงประกอบ
Never Better
The_Creek
ช่อง YouTube Audio Library
บันทึกภาพ / ลำดับภาพ
ณฐรักษ์ พรมราช
ควบคุมการผลิต
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ของเล่นพื้นบ้าน \

สารคดีของเล่นพื้นบ้านล้านนา

“สารคดีของเล่นพื้นบ้านล้านนา”
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา “สลีปิงจัยแก้วกว้าง”
บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา
ของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา “สลีปิงจัยแก้วกว้าง”
พ่อหลวงอานนท์ ไชยรัตน์
คุณคัณโท อันทแกล้ว
คุณสรศักดิ์ ดวงศรี
คุณขจรศักดิ์ ปัญญาเรือง

See also  Khám phá không gian Đại học sắc màu HUTECH | học phí hutech 2019 | Tin tức mới nhất

“สารคดีของเล่นพื้นบ้านล้านนา”
ผลิตโดย
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี
(รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ บุญมี
(ที่ปรึกษาโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น :
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม)

เพลงประกอบ
เพลงบรรเลงล้านนา จาก Youtube ช่อง Jj Thailand

บทโทรทัศน์
อาจารย์อุไร ไชยเสน

บันทึกภาพ
กอบกู้ พิรุณรัตน์
วีรภัทร อินทรรุจิกุล
กิตติชัย เอกตะ
ยุทธนา กัมพลกูล
จิณณวัตร ดาวนันท์

ลำดับภาพ
จิณณวัตร ดาวนันท์

สืบค้นข้อมูล
นิศา กุมาร อโรร่า

ควบคุมการผลิต
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อำนวยการผลิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารคดีของเล่นพื้นบ้านล้านนา

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”
กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องแก้วสมุย ๑ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

พายเรือทวนน้ำ​ ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

พายเรือทวนน้ำ​ ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆtin tức tổng hợp tại đây

Leave a Comment