ฟังตอนนอนขจัดสิ่งอัปมงคล คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ แก้กรรม สะเดาะเคาะห์ | บทสวด8ทิศ

ฟังตอนนอนขจัดสิ่งอัปมงคล คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ แก้กรรม สะเดาะเคาะห์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฟังตอนนอนขจัดสิ่งอัปมงคล คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ แก้กรรม สะเดาะเคาะห์
เครดิต https://www.youtube.com/channel/UCSTE8RDMn1UtTUFQHuH2NtA

ฟังตอนนอนขจัดสิ่งอัปมงคล คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ  แก้กรรม สะเดาะเคาะห์

มนต์เทวดา(เมือเปิดท่านจะมาฟังธรรมด้วยและให้พรแก่เรา)เสียงดีไพเราะสงบเย็น

1) เสียงบทสวดมนต์บท อนัตตลักขณสูตร คือพระสูตรที่แสดงลักษณะ คือ เครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตา เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่ง
2)บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา
เมื่อจิตเราสงบเราจะทราบว่าท่านมาฟังธรรมที่เราเปิดถวายท่านด้วยตัวเราเองท่านจะปิติมาก และให้พรแก่เรา หาฟังได้แต่เมืองมนุษย์เท่านั้นและในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้น เทวดาท่านอยากมาฟังมาก
เพราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มาก

มนต์เทวดา(เมือเปิดท่านจะมาฟังธรรมด้วยและให้พรแก่เรา)เสียงดีไพเราะสงบเย็น

พระคาถาชินบัญชร 9 จบ ฉบับสมบูรณ์

พระคาถาชินบัญชร 9 จบ
พ ร ะ ค า ถ า ชิ น บั ญ ช ร . . .
\”…..มนุษย์มีแต่ความกลัวทั้งนั้น ย่อมหาที่พึ่งเป็นธรรมดา พระคาถาชินบัญชรพระคาถานี้ที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองภัย คือ กำจัดมารภายใน เมื่อภาวนามากๆแล้ว เลือดโยมก็จะบริสุทธิ์ นั้นเข้าถึงรสพระธรรมได้ง่าย เข้าถึงศีลได้ง่าย แม้จะอยู่ในองค์ภาวนาก็ดี สาธยายมนต์ก็ดี ย่อมกำจัดสิ่งที่เป็นอวิชชาหรืออัปมงคลทั้งหลาย
…..ดังนั้นผู้ใดจะสวดก็ดี ภาวนาในใจก็ดีย่อมเป็นมงคล ย่อมเกิดสมาธิ ย่อมเกิดญาณ ย่อมเกิดบารมี ดังนั้นคาถาบทใดจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือขลังเลย ถ้ามนุษย์ผู้นั้นไม่มีศรัทธาในพระคาถา แต่ในพระคาถาย่อมมีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้ว ในอักขระคาถา…ดังนั้นถ้าโยมสวดด้วยความศรัทธาความเชื่อ นอบน้อมจิต ย่อมเข้าถึงในพระคาถาได้ง่าย
…..ดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อ ความศรัทธา เมื่อวาสนาโยมมาถึง จิตโยมถึง จิตวิญญาณแห่งพระคาถา ย่อมแล่นเข้าสู่ในกายสังขาร ในจิตธาตุของโยมได้ เมื่อทุกอย่างรวมตัวเป็นหนึ่ง มันก็หล่อหลอมเข้าไปสู่จิตใจ เกิดเป็นความจำหมั่นหมาย เกิดในสัญญาเข้าไปในสังขารโยม นี้ก็จะทำให้โยมนั้นมีความอบอุ่น มีที่พึ่ง เหมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อยันต์ชั้นดี จะไปปลุกศีลให้มันเกิดขึ้นมา ปลุกสมาธิ ปลุกญาณ ตัวปัญญาเกิดขึ้นมา แต่ไม่ได้พาไปนิพพานได้ เพียงแค่ปกป้องกันภัยให้โยม
…..บุคคลที่จะล่วงพ้นทุกข์หรือไปนิพพานนั้น บุคคลผู้นั้นต้องกำจัดรากเหง้าของอกุศลให้ได้…..\”
.
========================
อานุภาพของ พระคาถา\”ชินบัญชร\”
พระคาถานี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ใดสวดมนต์หรือภาวนาอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะ กิน เดิน นั่งนอน หรือภาวนาแม้ยามอาบน้ำ แปรงฟัน หรือทำงาน จะมีอนุภาพดังนี้ คือ
1. หากสวดมนต์อย่างน้อยวันละ 3 จบ อานุภาพจะคุ้มครองผู้นั้นไป 1 วัน กับ 1 คืน
2. เวลานั่งรถ เรือ หรือขับขี่รถ หรือเดินทาง ให้นึกภาวนาไปในใจ จะทำให้คลาดแคล้ว ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวงได้ชงัดนักเคยพ้นมามากต่อมากแล้ว

See also  ARK Mobile #1 Cách Chơi Cơ Bản Quan Trọng | cách chơi ark survival evolved

3. ผู้สวดมนต์ พระคาถานี้เป็นประจำ จะเป็นเสน่ห์มงคลด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างใด ให้ภาวนาจะปลอดภัย แม้คนถูกกระทำของใส่คุณ หากเรารู้ตัวแล้วภาวนามิได้ขาด รับรองได้ว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้เลย อีกทั้งยังช่วยล้างอาถรรพ์สถานที่อัปมงคล ให้เกิดความเป็นมงคลได้

4. หากภาวนาประจำมิได้ขาดเลยเรามักมีอะไรพิเศษ เช่น วาจาศักดิ์สิทธิ์ พบเจอเรื่องอัศจรรย์ใจได้บ่อย อาจฝันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หากนอนแล้วภาวนาจนกระทั่งหลับ (ในใจ) คืนนั้นจะนอนหลับสบายเป็นพิเศษ ตื่นขึ้นมาจะมีความสุขปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นพิเศษ บางทีกลางคืนจะมีอะไรดีๆ มาสอนเราด้วย

5. ผู้ที่มีอำนาจสมาธิจิตสูง สามารถจะภาวนาพระคาถานี้ ทำน้ำมนต์รักษาโรคบางชนิด ที่แพทย์ปัจจุบันรักษาไม่หายให้หายได้
6. ใครเจ็บไข้อยู่หากมีคนอื่น (แม้มิใช่ญาติ) บนบานกล่าวว่าจะสวดมนต์ให้ร้อยเที่ยว ห้าร้อยเที่ยว หรือหนึ่งพันเที่ยว ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขามักจะหายป่วยจริงๆ (เคยทดลองมาแล้วแม้คนต่างศาสนากัน) หากผู้เจ็บป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หากภาวนาพระคาถานี้อยู่เรื่อยๆจะทำให้เขาหายป่วยเร็วขึ้น มากจนน่าแปลกใจ

7. ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ หากยามว่างให้ภาวนาพระคาถาบทนี้จะทำให้อาชีพดีขึ้น เช่น ค้าขายดีขึ้นแม้ปลูกพืช ปลูกผักผลผลิตจะดีขึ้นหรือรายได้ดีขึ้น เด็กๆ นักเรียนหากสวดมนต์บทนี้ได้และสวดประจำบ่อยๆ หรือทุกคืนก่อนนอน จะเรียนเก่ง จำดีอย่างแน่นอนรับรอง
8. ผู้สวดมนต์พระคาถาบทนี้เป็นประจำแล้ว ประกอบอาชีพสุจริตไปด้วย จะช่วยเร่งภพเร่งชาติทำให้ลดวิบากกรรมตัวเองให้เบาลงกว่าที่จะได้รับจริง หากกุศลส่งก็จะหนุนให้กุศลส่งแรงขึ้น หากใช้ไปนานชั่วชีวิตจะประสบสุขตามกุศลแน่นอน
9. เมื่อร่วมกันสวดอธิษฐานพร้อมๆ กันหลายคน หรือเวลาเดียวกัน จะมีอานุภาพบริสุทธิ์แผ่ออกไปกว้างไพศาลมากทำให้ผู้สวดก็ดี สถานที่บริเวณก็ดี รวมไปถึงประเทศชาติจะได้เจริญ และรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศ เราได้ ทำให้ประเทศเราเด่นดังในที่สุดได้
(อานุภาพของพระคาถายังมีอีกมาก หากทุกท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนา ความเจริญ ความเมตตา หากินคล่องก็จะอยู่กับท่าน)
ที่มา : http://www.lucky4u.org/b/173
รวมบทสวดมนต์ : http://www.lucky4u.org/b/22
สวดมนต์ ชินบัญชร สมเด็จโต

พระคาถาชินบัญชร 9 จบ ฉบับสมบูรณ์

คาถาพญายม 108 จบ สวดเปิดบุญแก่พญายม นำโชคลาภร่ำรวย ต่ออายุขัย ขับไล่ผีปีศาจคุณไสย ป้องกันภัยทั้งปวง

คาถาพญายม 108 จบ บทสวดคาถาพญายมราช สวดแจ้งบุญ เปิดบุญแก่พญายมราช นำโชคลาภ ร่ำรวย ความสำเร็จเจรฺิญรุ่งเรือง เสริมดวงชะตา ต่ออายุขัย ขับไล่ผีปีศาจคุณไสย แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
กล่าวบูชาพญายมราช
โอม ยะมะราชาโน 3 จบ
คาถาพญายมราช
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ
จิตตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

See also  เช่าTest -Mazda2 เปรียบ Honda City 1.0 (EP.02) | รถ เช่า เชียงราย avis

คาถาพญายม 108 จบ สวดเปิดบุญแก่พญายม นำโชคลาภร่ำรวย ต่ออายุขัย ขับไล่ผีปีศาจคุณไสย ป้องกันภัยทั้งปวง

พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ…

Provided to YouTube by Believe SAS
พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ (พระคาถาโพธิบาท) · SHL
คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ
℗ บริษัท วัฒนชัยมิวสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Released on: 20140903
Author: Anonymous
Composer: Anonymous
Music Publisher: Think Smart Co.
Music Publisher: Ltd.
Autogenerated by YouTube.

พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ...

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆtin tức tổng hợp tại đây

Leave a Comment