บทที่ 8 ความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค | ความต้องการของผู้บริโภค

บทที่ 8 ความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บทที่ 8 ความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค

บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค วิชาสังคมศึกษาฯ ป .6 ep 1

สื่อ power Point จาก https://www.aksorn.com/download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6
สาระสำคัญ
1. ผู้ผลิตเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้ผลิตที่มีคุณภาพควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริโภคเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการตามความต้องการของตนเอง ผู้บริโภคที่ดีควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค  วิชาสังคมศึกษาฯ ป .6 ep 1

กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ (การคุ้มครองผู้บริโภค) วันที่ 18 ส.ค.63

กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ (การคุ้มครองผู้บริโภค) วันที่ 18 ส.ค.63

บทที่ 8 ความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค

บทที่ 8 ความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค

บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค

วิชาหลักการตลาดบทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่tin tức tổng hợp tại đây

See also  นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) | ภาวะเงินฝืด

Leave a Comment