การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 4 The Giant Plants Island (Plants We Eat) | ภาษา อังกฤษ ป 3 แบบฝึกหัด

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 4 The Giant Plants Island (Plants We Eat)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 4 The Giant Plants Island (Plants We Eat)

Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids

http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids | Collection of Easy Dialogue
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
★ More Our Compilation: https://goo.gl/Ghy0W5
Click on the link below to see each video in this compilation video.
The each video, that has sound \u0026 mute version, is accompanied by English subtitles.
01_What’s this? What’s that? : 00:03
https://goo.gl/rWtxEc
02_What color is it? It’s red. : 01:15
https://goo.gl/p8FOkm
03_It’s green and white. It’s raining. : 02:03
https://goo.gl/NH6Cqj
04_What time is it? Time for breakfast. : 02:48
https://goo.gl/Q6eakx
05_Time for lunch. What time is it? : 03:45
https://goo.gl/8mynjx
06_What day is it today? It’s Wednesday. : 04:33
https://goo.gl/hcoJcu
07_How old are you? I’m five years old. : 05:17
https://goo.gl/4Su6m8
08_How many bears? Three bears. : 06:12
https://goo.gl/MVoa6p
09_How much is it? I want it. : 07:27
https://goo.gl/RC9SEg
10_Who is he? Who is she? : 08:41
https://goo.gl/NSUPfO
11_Whose bike is this? What a nice bike! : 09:56
https://goo.gl/Jwi031
12_Can I Speak to Sally? Speaking. : 10:46
https://goo.gl/LrVQwK
13_May I speak to Kate? I’ll call back later. : 11:58
https://goo.gl/qGuf0g
14_May I take your order? I’d like a pizza and spaghetti. : 12:58
https://goo.gl/X86wCI
15_May I take your order? Anything else? For here or to go. : 13:39
https://goo.gl/kQaL4j
16_Help yourself. May I have some more? : 14:29
https://goo.gl/0kKn5M
17_Good morning. How are you? : 15:41
https://goo.gl/UgaCbo
18_Nice to meet you. I’m great. : 16:22
https://goo.gl/suLwDL
19_What’s wrong? I have a toothache. : 17:13
https://goo.gl/bBzrQu
20_Watch out! Are you okay? : 18:00
https://goo.gl/0QjdXO
21_How was your summer vacation? It was great. : 18:47
https://goo.gl/nyGvib
22_Do you have crayon? You’re welcome. : 19:59
https://goo.gl/jlXPXc
23_Do you like cheese? Do you like ham? : 21:02
https://goo.gl/xaGsGJ
24_I like soccer. Let’s go! : 22:33
https://goo.gl/BwV0HO
25_Let’s go camping. Let’s go fishing. : 23:40
https://goo.gl/zbOel4
26_What are you doing? I’m making cookies. : 24:51
https://goo.gl/X86wCI
27_What are you doing? I’m jumping. : 25:59
https://goo.gl/4ZZxQ6
28_What’s he doing? He’s dancing. : 27:29
https://goo.gl/YUj0RG
29_What did you do? We went to the park. : 28:17
https://goo.gl/kqVfRR
30_What’s your favorite subject? My favorite subject is P.E. : 29:31
https://goo.gl/CekgrT
31_What does she look like? She has short curly hair. : 30:37
https://goo.gl/2whHE0
32_Where is my cap? Where is it? : 31:40
https://goo.gl/afzpwp
33_Where is my pencil? It’s on the chair. : 32:24
https://goo.gl/VgmAqE
34_Where is it? Go straight. : 33:03
https://goo.gl/epYDec
35_Where is the post office? Go straight. : 33:53
https://goo.gl/mJpVwH
36_Where is the restroom? Go straight and turn left. : 34:40
https://goo.gl/KM3NFA
37_It’s snowing. Do you like snow? : 35:33
https://goo.gl/i1xRiE
38_Put on your coat. It’s cold and windy. : 36:48
https://goo.gl/SPlLxm
39_Put on your pants. Is this yours? : 37:20
https://goo.gl/Najvzp
40_Wash your hands. Let’s eat pizza! : 38:37
https://goo.gl/erG5mc
41_Happy birthday! This is for you. : 39:18
https://goo.gl/1DU33X
42_What a wonderful! What a nice day! : 40:46
https://goo.gl/KUxwPp
43_What a big tree! Don’t touch that! : 41:49
https://goo.gl/vOlfcL

See also  I Like You So Much, You’ll Know It (我多喜欢你,你会知道) - A Love So Beautiful OST (English Cover) | love you always แปลว่า

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids

Speaking Story | 50 minutes Kids cartoon Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids

https://www.youtube.com/user/englishsingsing9
Cinderella, Snow White+More Kids Stories | Learn English for Kids | Collection of Easy Story
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
★ More Our Compilation: https://goo.gl/Ghy0W5
Click on the link below to see each video in this compilation video.
The each video is accompanied by English subtitles.
01_Pinocchio What’s this? : 00:05
https://goo.gl/XJYDFR
02_Helen Keller What’s this? : 02:04
https://goo.gl/72Snyn
03_Cinderella What time is it? : 03:19
https://goo.gl/KFt60V
04_Cinderella What time is it? : 04:19
https://goo.gl/Q6HbiF
05_The Hungry Caterpillar What day is it? : 04:55
https://goo.gl/4aaaIa
06_Peter Pan How old are you? : 06:19
https://goo.gl/03lrah
07_Hansel and Gretel How many cakes? : 07:10
https://goo.gl/nOXny1
08_The Goose with the Golden Eggs How many eggs? : 08:46
https://goo.gl/IRY41Y
09_Anne of Green Gables How much is it? : 09:25
https://goo.gl/BhuvQR
10_Old Man with a Lump Happy birthday! : 10:56
https://goo.gl/wP3alZ
11_Heidi Who is she? : 11:49
https://goo.gl/OWyzGj
12_The dutiful daughter Who’s this? : 13:22
https://goo.gl/jdvGEX
13_Alice’s Adventures in Wonderland Can you play the violin? : 14:10
https://goo.gl/TGMwZJ
14_Animal Friends Can you swim? : 15:42
https://goo.gl/VuUajd
15_The Tortoise and the Hare Good morning : 16:47
https://goo.gl/IQDSYR
16_The Wizard of Oz Nice to meet you : 17:59
https://goo.gl/FN78O6
17_Gulliver’s Travels I’m sorry : 18:56
https://goo.gl/WCw2Yg
18_Peter Pan Do you have paper? :19:47
https://goo.gl/ZhWk23
19_Two Brothers Do you like cheese? : 20:49
https://goo.gl/6NOAcA
20_Hansel and Gretel Do you like doughnut? : 21:51
https://goo.gl/rLF6c4
21_Country Mouse and City Mouse Do you want some more? : 23:20
https://goo.gl/VuUajd
22_Snow White Do you want some more? : 24:30
https://goo.gl/TGMwZJ
23_Pinocchio Let’s play soccer : 26:00
https://goo.gl/zk1ARP
24_Gulliver’s Travels Let’s play soccer : 26:55
https://goo.gl/bdP0o8
25_The Grasshopper and the Ant Let’s go fishing : 28:28
https://goo.gl/MrusG1
26_A Lazy Boy Who Became a Cow What are you doing? : 29:31
https://goo.gl/26AdiO
27_The Red Shoes What are you doing? : 31:03
https://goo.gl/WkseB3
28_The Little Green Frog What did you do? : 32:17
https://goo.gl/JcpAFS
29_The Little Mermaid What did you do yesterday? : 33:51
https://goo.gl/PQ3s0M
30_The Red Shoes What are you doing? : 35:26
https://goo.gl/WkseB3
31_The Green Frog Where is it? : 36:42
https://goo.gl/APwC1u
32_Jack and the Beanstalk Where’s my box? : 37:53
https://goo.gl/0ZSbt6
33_The litte girl and Friends
Where is the museum? : 26:55
34_Mother’s Love How’s the weather? : 40:53
https://goo.gl/Uv7HpV
35_Snow White It’s snowing : 41:49
https://goo.gl/JJvVCM
36_The Emperor’s New Clothes Put on your coat : 43:37
https://goo.gl/u4odWj
37_Little Women Put on your coat : 44:59
https://goo.gl/Pch12o
38_The King has donkey ears Open your eyes : 40:53
https://goo.gl/JuDGGE
39_Two brothers Open the door : 41:49
https://goo.gl/FRKC6c
40_A Little Princess Happy birthday! : 43:37
https://goo.gl/u4odWj
41_Cinderella Happy birthday! : 44:59
https://goo.gl/Pch12o

See also  น่ากัวววว .. ถ้าปล่อยให้เป็น 10 - 20 เมืองไทยพังแน่ !! 😅 #ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใย โรคพิษสุนัขบ้า ? | that ok แปล ว่า

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

Speaking Story | 50 minutes Kids cartoon Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A – H )

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ AZ ตอนที่ 1 ( A H )
รวบรวม คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมการสะกด และออกเสียง
หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้  A-Z ตอนที่ 1 ( A - H )

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 Smile3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 24-33

เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด Smile3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 2433
ภาษาอังกฤษ smile3 ภาษาอังกฤษสำหรับประถม

เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.3 Smile 3
Smile3 ภาษาอังกฤษป3

ครูทำขึ้นสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเฉลยและทบทวนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Smile 3

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 Smile3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 24-33

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Học tiếng trung tại đây

Leave a Comment